Ε.Μ.Ε. Καταστατική Γενική συνέλευση

Καταστατική Γενική Συνέλευση ΕΜΕ 20 Ιανουαρίου 2013

Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα εγκατάστασης ενός αναλογικότερου συστήματος εκλογής του διοικητικού συμβουλίου που θα επιτρέπει την πολύπλευρη συμμετοχή ατόμων σε αυτό. H συμμετοχή μας λοιπόν είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ώστε να καταστεί εφικτή αυτή η αλλαγή, η οποία μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για το επιστημονικό μας σωματείο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού 2011

Αποτελέσματα της απογραφής του 2011 εδώ.

Κάτοικοι ανά περιφέρεια εδώ.