Οτιδήποτε αφορά Διαγωνισμούς Μαθηματικών θα δημοσιεύεται εδώ.

 • Προετοιμασία Διαγωνισμών

  Σε αυτήν την κατηγορία θα δημοσιεύονται θέματα προετοιμασίας Μαθηματικών διαγωνισμών

  Article Count:
  4
 • Θέματα Διαγωνισμών Mathematica

  Εδώ θα δημοσιεύονται θέματα διαγωνισμών προερχόμενα από την ιστοσελίδα www.mathematica.gr και άλλες πηγές

  Θα χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:

  Νεών και Προχωρημένων.

  Οι κατηγορίες δεν αφορούν απαραίτητα την ηλικία των διαγωνιζομένων, όπως συμβαίνει με τους Μαθηματικούς διαγωνισμούς, όπου χωρίζονται σε Μικρούς - Juniors και Μεγάλους - Seniors, αλλά στο πόσο έχει ασχοληθεί με καθένα από τα αντιικείμενα ο υποψήφιος λύτης.

   

  Article Count:
  0
  • Θεματα Νέων

   Για όσους λύτες ασχολούνται λίγο καιρό και στα βασικά.

   Article Count:
   4
  • Θέματα Προχωρημένων

   Θέματα διαγωνισμών που απαιτούν περισσότερες εμπειρίες.

   Article Count:
   5