Ε.Μ.Ε. Καταστατική Γενική συνέλευση

  • Print

Καταστατική Γενική Συνέλευση ΕΜΕ 20 Ιανουαρίου 2013

Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα εγκατάστασης ενός αναλογικότερου συστήματος εκλογής του διοικητικού συμβουλίου που θα επιτρέπει την πολύπλευρη συμμετοχή ατόμων σε αυτό. H συμμετοχή μας λοιπόν είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ώστε να καταστεί εφικτή αυτή η αλλαγή, η οποία μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για το επιστημονικό μας σωματείο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αθήνα, 19-10-2012

Καλούνται όλα τα τακτικά μέλη της Ε.Μ.Ε. σε

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση
την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

ώρα 11.00 το πρωί, στo Μεγάλο Αμφιθέατρο στο Κτήριο του Νέου Χημείου του Πανεπιστημίου Αθηνών  (Ναυαρίνου 13α, Αθήνα).
Με μοναδικό Θέμα:    Τροποποίηση Καταστατικού
Για να υπάρξει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 των τακτικών μελών της Ε.Μ.Ε., που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το 2012.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ. Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γρηγόριος Καλογερόπουλος                                                                Εμμανουήλ Κρητικός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών                                      Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών