Άσκηση ΔΦ4

  • Print

Να εξετάσετε αν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι x,y,z

τέτοιοι ώστε να ισχύει: 5x+6y=3·9z 5^x+6^y=3\cdot9^z

 

 

Λύση