ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

  • Print

Για κάθε a,b,c>0 a,b,c>0 να αποδειχθεί ότι:


ab+c+bc+a+cb+a32 \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{b+a} \geq \frac{3}{2}

 


Υπόδειξη 1

Υπόδειξη 2η με άλλον τρόπο