Ομαδοποίηση εισερχομένων πολλαπλών λογαριασμών thunderbird

  • Print

Από το μενού του Thunderbird επιλέγουμε φάκελοι -> ομαδοποιημένοι.

Στη συνέχεια στα Εισερχόμενα εμφανίζονται όλα τα εισερχόμενα στο σχετικό εικονικό φάκελο που δημιουργείται.