Χαρτοδιπλωτική

  • Print

Η χαρτοδιπλωτική (paper folding) είναι ολόκληρη διαδικασία δημιουργίας και επίδειξης μαθηματικών διαμέσου διπλώματος χαρτιών.

Ρίξτε μία ματιά εδώ και εδώ.