Άλγεβρα Μαθηματικού Αιγαίου

  • Print

Σημειώσεις του Μιχαήλ Χαραλάμπους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ΆΛΓΕΒΡΑ.

Περιλαμβάνει ουσιαστικά αλγεβρικές δομές.