Εφαρμογές της αλγεβρικής τοπολογίας σε συστήματα αισθητήρων

  • Print

Η παρουσίασή μας με το συνάδελφο Δ.Παναγόπουλο στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογών των Μαθηματικών στη ΣΣΕ :

Επικοινωνήστε μαζί μας για ολόκληρο το άρθρο.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου :

Παρακάτω οι ομιλητές και οι περιλήψεις των ομιλιών του συνεδρίου: