Ακολουθίες Ακεραίων Αριθμών

  • Print

Πόσες ακολουθίες ακεραίων που έχουν νόημα ξεκινούν με τη σειρά αριθμών 1, 3, 5, 7,...;

 Δείτε την μικρή ταινία που ακολουθεί.