Εικοσιδωδεκάεδρο Τεύχος 13

  • Print

Εκδόθηκε το 13ο τεύχος του Εικοσιδωδεκάδρου, όπου όπως πάντα μπορεί κανείς να βρει θέματα που αγγίζουν όλα τα επίπεδα, σχετικά με Μαθηματικά!

Διαθέσιμο στον ιστότοπο www.mathematica.gr , οι χιλιάδες μελών του οποίου συνθέτουν την πολυποίκιλη θεματολογία του.

Διαθέσιμο εδώ.

Καλές αναγνώσεις.