Μετάλλια Fields 2014

  • Print

Μία παρουσίαση των επιτευγμάτων των Μαθηματικών που βραβεύθηκαν με μετάλλιο Fields το 2014 από τον Terence Tao στη σελίδα του εδώ.