Κρυπτογραφία και ομάδες πλεξιδίων

Cryptography and Braid Groups

Μη μεταθετική κρυπτογραφία

Σύντομη επισκόπηση Κρυπτογραφίας μη μεταθετικών ομάδων και μία εφαρμογή.

 

 

Some aspects of Group based Cryptography

User Rating:  / 1

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κρυπτογραφίας 2012

Έγινε στις 8-4-12 το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κρυπτογραφίας συνδιοργανούμενο από τη Σ.Σ.Ε., την Ε.Μ.Ε. και το μαθημαιτκό τμήμα του Ε.Κ.Π.Α.

Η παρουσίαση της εισήγησής μας με τον Δ.Παναγόπουλο εδώ . Ολόκληρο το άρθρο εδώ.