Δημιουργία ιστογράμματος συχνοτήτων σε Geogebra

  • Print

Στην ταινία που ακολουθεί περιγράφεται η δημιουργία ιστογράμματος συχνοτήτων για δεδομένα μέσω του προγράμματος Geogebra (v.4.0).

 

Κατεβάστε εδώ