ΑΜΦΙΣΣΑ - άμφισσα - ΦΩΚΙΔΑ - φωκίδα - Σάλωνα - ΣΑΛΩΝΑ - MAKIS WEB!
MAKIS WEB logo - Μετάβαση στην αρχική σελίδα (Go to Home Page) Ελληνική τοποθεσία! (This is an Hellenic site!) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ (PREFECTURE OF FOKIDA)

Οι βασικότερες πόλεις της Φωκίδας (φωτό)
Οι βασικότερες πόλεις της Φωκίδας
(Main cities - Amfissa,Itea,Delphi,Galaksidi)Νομός Φωκίδας (πηγή: Βικιπαίδεια) >>


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κλικ για μεγέθυνση (click for full view)
Η Αμφισσα το 2003 - πρωτεύουσα Ν. Φωκίδας
(Amfissa in 2003 - capital of Fokida)
(407 ΚΒ, 1536x1024 px)
Κλικ για μεγέθυνση (click for full view)
Άποψη της Άμφισσας από δορυφόρο
(Satellite view of Amfissa)
(61 ΚΒ, 581x416 px)
Πρόγνωση Καιρού για την Άμφισσα (Weather forecast)

Για περισσότερες πληροφορίες (For more info): www.fokida.gr & www.amfissa.gr


ΑΜΦΙΣΣΑ άμφισσα ΆΜΦΙΣΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑ φωκίδα ΣΑΛΩΝΑ σάλωνα ΙΤΕΑ ιτέα ΙΤΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ νομός φωκίδας ΑΜΦΙΣΣΑ άμφισσα ΆΜΦΙΣΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑ φωκίδα ΣΑΛΩΝΑ σάλωνα ΙΤΕΑ ιτέα ΙΤΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ νομός φωκίδας ΑΜΦΙΣΣΑ άμφισσα ΆΜΦΙΣΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑ φωκίδα ΣΑΛΩΝΑ σάλωνα ΙΤΕΑ ιτέα ΙΤΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ νομός φωκίδας

Copyright © 1999-2009 Makis Sidiropoulos. All rights reserved. Athens, Greece.
--- Όροι Χρήσης (Terms of use) ---
Απαιτείται ενεργοποίηση των 'Cookies', 'Javascript' & 'Java' - must be enabled
Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης 1024x768 pixels - best viewed