Ποιά φράση είναι ονοματική και ποιά ρηματική

Διάλεξε τη σωστή απάντηση
Αυξήθηκε η τιμή του ψωμιού
Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο κοινό
Ολοκλήρωση του έργου του συγγραφέα
Ματαίωση του αγώνα λόγω βροχής
Παρουσίαση του νέου βιβλίου
Λύνεται το πρόβλημα της ηχορύπανσης.
Αύξηση της κανανάλωσης αλκοόλ στους νέους.
Αυξήθηκε η ανεργία