Η κρίση της εικονομαχίας

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση, μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Hint" για να πάρετε μια βοήθεια. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο πλέγμα για να δείτε την ένδειξη ή τις ενδείξεις για τον αριθμό αυτό.
1     2                 
                  
 3                   
                4    
     5               
                  
                  
  6        7            
                  
        8            
                  
       9             
                  
                  

Οριζόντια

1. Υπερασπίζονταν τη λατρεία των εικόνων
3. Στήριζαν τις αποφάσεις του αυτοκράτορα
5. Τελικά έγινε δεκτό ότι η λατρεία των πιστών απευθύνεται στο...και όχι στα υλικά
6. Ονομάστηκε έτσι η συμφιλίωση των Χριστιανών
8. Ονομάζεται η πρώτη Κυριακή των νηστειών του Πάσχα, Κυριακή της...
9. Ο αυτοκράτορας υποχρέωσε τους μοναχούς να πηγαίνουν...

Κάθετα

2. Την εικονομαχία σταμάτησε η Ζ΄ ........ σύνοδος
4. Τη σύνοδο συγκάλεσε η αυτοκράτειρα...
5. Ο αυτοκράτορας απαγόρευσε την ....... των εικόνων
7. Η εικονομαχία ξέσπασε λόγω των αποφάσεων του ... και του Κωνσταντίνου Ε΄