Επαναληπτικό Μαθημάτων 17 έως 22

Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ενέργειές τους