ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επαναληπτικό Μαθημάτων 17 έως 22 (2)

Βρείτε τη σωστή χώρα καταγωγής.
Νικ. Φωκάς
Βλαδίμηρος
Κρούμμος
Χοσρόης
Μωάμεθ