Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χειρίζομαι και δημιουργώ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία Δημοσίευσης Γράφτηκε από τον/την Super User

Χειρίζομαι και δημιουργώ
Δημιουργώ με τον κειμενογράφο   7

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

libreoffice, Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Writer

(Παρουσίαση, Φύλλο εργασίας 1, Φύλλο εργασίας 2)

Πλεονεκτήματα επεξεργασίας κειμένου
Δημιουργία εγγράφου, Άνοιγμα, Αποθήκευση...
 ---

Μορφοποίηση γραμματοσειράς
Μορφοποίηση παραγράφου
 ---

Αντιγραφή/μετακίνηση αντικειμένων
(κείμενο, εικόνα, σχήμα, βίντεο κτλ)
Ορθογραφικός έλεγχος

---

Τεχνικές αναζήτησης και αντικατάστασης κειμένου
Εισαγωγή αντικειμένων σε έγγραφο
Διαμόρφωση σελίδας/κειμένου
Παράμετροι εκτύπωσης
Εκτύπωση κειμένου

 ---

Δημιουργία και τροποποίηση πίνακα
Πίνακας ως δομημένη παρουσίαση πληροφοριών
 ---

Γραφικό περιβάλλον εργασίας
Επιφάνεια εργασίας
Ρυθμίσεις συστήματος

Προστασία ενέργειας
 ---

Φάκελοι και αρχεία
Οργάνωση αρχείων και φακέλων
Χειρισμός και ιδιότητες αρχείων και φακέλων
Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων και φακέλων

Α Γυμνασίου 2016

Εκτύπωση
Κατηγορία: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία Δημοσίευσης Γράφτηκε από τον/την Super User

Βιβλίο, cd

Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο
Βασικές έννοιες  4 ΩΡΕΣ

1ο Μάθημα (1 ΩΡΑ) Βιβλίο: κεφ1 (12-15 σελ.)

Δεδομένα, Πληροφορία, Κύκλος επεξεργασίας δεδομένων
Επιστήμη της Πληροφορικής, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Συσκευές ψηφιακής τεχνολογίας

(Παρουσίαση, Συμπλήρωση κενών)

Δεδομένα και πληροφορίες,

Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων Δεδομένα-Επεξεργασία-Πληροφορία

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Βασικές έννοιες Πληροφορικής

Ο κύκλος επεξεργασίας δεδομένων

2ο Μάθημα (1 ΩΡΑ) Βιβλίο: κεφ 2.1 & 2.2 (16-19 σελ.)

Επεξεργαστής, Μέσα αποθήκευσης, Περιφερειακές συσκευές

(Παρουσίαση, Matching exerciseInput Output Storage Devices)

Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων Το υλικό του Υπολογιστή
site 1, site2

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Συσκευές εισόδου και παραγόμενα ψηφιακά αρχεία δεδομένων

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

video: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Υλικό - Hardware

video: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Λογισμικό - Software

Αποθηκευτικά μέσα ψηφιακών δεδομένων

3ο Μάθημα (1 ΩΡΑ) Βιβλίο: Κεφ2.3 & κεφ3 (20-23 σελ.)

2.3 Είδη υπολογιστών, Κεφ3 Εργονομία (Θέματα εργονομίας και κανόνων χρήσης)

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Υγεία και ασφάλεια

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή

4ο Μάθημα (1 ΩΡΑ) Βιβλίο:κεφ5 (34-38 σελ.) & κεφ8.3 (47 σελ.)

Υλικό και Λογισμικό, Λογισμικό συστήματος, Λογισμικό εφαρμογών,
Λειτουργικό σύστημα, Εγκατάσταση και απεγκατάσταση λογισμικού,
Ελεύθερο και εμπορικό λογισμικό

 

ΕΕΛ/ΛΑΚ

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Λογισμικό

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Λογισμικό του Υπολογιστή

Εκτέλεση προγράμματος από τον υπολογιστή

 

Χειρίζομαι και δημιουργώ
Δημιουργώ με τον κειμενογράφο 7ΩΡΕΣ

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

libreoffice, Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Writer

(Παρουσίαση, Φύλλο εργασίας 1, Φύλλο εργασίας 2)

Πλεονεκτήματα επεξεργασίας κειμένου
Δημιουργία εγγράφου, Άνοιγμα, Αποθήκευση...
 ---

Μορφοποίηση γραμματοσειράς
Μορφοποίηση παραγράφου
 ---

Αντιγραφή/μετακίνηση αντικειμένων
(κείμενο, εικόνα, σχήμα, βίντεο κτλ)
Ορθογραφικός έλεγχος

---

Τεχνικές αναζήτησης και αντικατάστασης κειμένου
Εισαγωγή αντικειμένων σε έγγραφο
Διαμόρφωση σελίδας/κειμένου
Παράμετροι εκτύπωσης
Εκτύπωση κειμένου

 ---

Δημιουργία και τροποποίηση πίνακα
Πίνακας ως δομημένη παρουσίαση πληροφοριών
 ---

Γραφικό περιβάλλον εργασίας
Επιφάνεια εργασίας
Ρυθμίσεις συστήματος

Προστασία ενέργειας
 ---

Φάκελοι και αρχεία
Οργάνωση αρχείων και φακέλων
Χειρισμός και ιδιότητες αρχείων και φακέλων
Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων και φακέλων

 

Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα

(Διδακτικός χρόνος: 5 ώρες)

 

Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ (Διδακτικός χρόνος: 9 ώρες)

1ο Μάθημα (1 ΩΡΑ) Βιβλίο: κεφ11 (11.1 & 11.3) (74 & 75 σελ.)

Διαδίκτυο και Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

http://www.edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia/ilektronikoi-ypologistes-to-logismiko-parousiaseis-diadiktyo

(3:40'' και μετά)

http://aesop.iep.edu.gr/node/5817

http://aesop.iep.edu.gr/node/13647

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/618

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4753

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/993

 

2o Μάθημα (1 ΩΡΑ) Βιβλίο: κεφ12 (78 & 83 σελ.)

Ο Παγκόσμιος Ιστός - Η έννοια του Υπερκειμένου

http://www.sch.gr/students

http://aesop.iep.edu.gr/node/8979

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7879

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1192

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/621

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1211

Τι σημαίνουν οι καταλήξεις των Domain Names;

 

3o Μάθημα (1 ΩΡΑ) Βιβλίο: κεφ12 (Λογισμικό Πλοήγησης ή Φυλλομετρητής Browser)

Firefox, Chrome, Internet Explorer, safari κ.ά.

web browser ή φυλλομετρητής ιστοσελίδων

Add-ons for Firefox

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία Δημοσίευσης Γράφτηκε από τον/την Super User

 Βιβλίο, cd

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το Υλικό του υπολογιστή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογισμικό του υπολογιστή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Προστασία Λογισμικού - Ιοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Πειρατεία Λογισμικού

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Ζωγραφική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Επεξεργασία Κειμένου

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Γνωριμία με το Διαδίκτυο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Ο Παγκόσμιος Ιστός-Εισαγωγή στην έννοια του Υπερκειμένου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Άντληση Πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Χρήσεις του Υπολογιστή στην Καθημερινή Ζωή
Copyright 2011 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. silitzidis
Free Joomla Theme by Hostgator