Φύλλο Εργασίας

Ονοματεπώνυμο:

e-mail:

Πιέστε το πλήκτρο play στην παρακάτω προσομοίωση και απαντήστε στα ερωτήματα.


Πλήρη Οθόνη

1. Σε τι διαφέρουν οι δύο κινήσεις;2. Ποια κίνηση θα χαρακτηρίζατε ευθύγραμμη ομαλή και ποια μεταβαλλόμενη;


Πιέστε το πλήκτρο play στην παρακάτω προσομοίωση και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα


Πλήρη Οθόνη

3. Πως μεταβάλλεται το διάνυσμα της ταχύτητας στον πρώτο μοτοσικλετιστή και πως στον δεύτερο;

Πιέστε το πλήκτρο play στην παρακάτω προσομοίωση και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα


Πλήρη Οθόνη

4. Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές στις παραπάνω κινήσεις

5. Σε ποιον μοτοσικλετιστή μεταβάλλεται «περισσότερο γρήγορα η ταχύτητα του»

 

Για να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η ταχύτητα ορίζουμε ένα καινούργιο μέγεθος που το ονομάζουμε επιτάχυνση :

accelarator

accelarator

6. Στην παρακάτω προσομοίωση πιέστε το πλήκτρο play σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές t1 και t2 σημειώστε τις ταχύτητες και υπολογίστε την επιτάχυνση στηριζόμενοι στην παραπάνω εξίσωση


Πλήρη Οθόνη

Χρονική στιγμή (s)

ταχύτητα (m/s)

t1=

υ1=

t2=

υ2=

Επιτάχυνση

α=

 

Η επιτάχυνση είναι μέγεθος διανυσματικό


Πλήρη Οθόνη

7. Πατήστε play στην παραπάνω προσομοίωση και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ερώτηση

1ος Μοτοσικλετιστής

2ος Μοτοσικλετιστής

Το μέτρο της ταχύτητας «αυξάνεται» ή «ελαττώνεται»;

Η μεταβολή της ταχύτητας στο πρώτο δευτερόλεπτο της κίνησης είναι «θετική» ή «αρνητική»;

Το διάνυσμα της επιτάχυνσης έχει την «ίδια φορά» με την ταχύτητα ή «αντίθετη φορά»;

Την κίνηση θα την χαρακτηρίζατε ως «επιταχυνόμενη» ή «επιβραδυνόμενη»

 

Υπολογισμός Επιτάχυσης

8. Στηριζόμενοι στην παρακάτω προσομοίωση συμπληρώστε τους πίνακες.


Πλήρη Οθόνη

Χρονική στιγμή (s)

ταχύτητα (m/s)

t0=0.0 s

        υ0=

t1=0.5 s

        υ1=

t2=1.0 s

        υ2=

t3=1.5 s

        υ3=

t4=2.0 s

        υ4=

 

 

Χρονικό διάστημα (s)

μεταβολή
ταχύτητας (m/s)

επιτάχυνση (m/s2)

t0 → t1

0.5 s

t1 → t2

0.5 s

t2 → t3

0.5 s

t3 → t4

0.5 s

 

Χαρακτηρισμός κίνησης


Πλήρη Οθόνη