ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
2007-2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για να ξεπεραστούν τα προβλήματα της μεταξύ μας αποστασης. Παρακάτω περιγράφονται οι δυνατότητες αξιοποίησής της από τους Διευθυνές των Σχολικών Μονάδων και τους Εκπαιδευτικούς της ειδικότητας μας.
Μετά τον πρόλογο, στην σελίδα Νομοί και Σχολεία Ευθύνης οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα βρούν ερωτηματολόγια που μπορούν να μεταφορτώσουν στον υπολογιστή τους. Μετά την συμπλήρωση τν ερωτηματολογίων θα πρέπει να τα αποστείλουν στο email που βρίσκεται στο εικονίδιο της ίδιας σελίδας.
Στις σελίδες Εργασίες Σχολείων και Άρθρα Εκπαιδευτικών οι συνάδελφοι των εικαστικών έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν projects (διαθεματικά ή μη) καθώς και προτάσεις και άρθρα δικά τους σχετικά με παιδαγωγικά και εικαστικά θέματα που μας ενδιαφέρουν.
Στο Εκπαιδευτικό Υλικό δημοσιεύθηκαν (σε μορφή PDF τελικά), εισηγήσεις σε θέματα φιλοσοφίας της τέχνης και παραδείγματα ανάλυσης έργων που έχουν συγγραφεί για το Παράρτημα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Κιλκίς. Δημοσιεύονται επίσης πρακτικά συνεδρίων, ημερίδων κλπ.
Στην σελίδα Επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα από απόσταση εξαμηνιαίας διάρκειας αφού συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση  που θα μεταφορτώσουν στον υπολογιστή τους. Τα θέματα έχουν προκύψει από την αποδελτίωση των δικών σας ερωτηματολογίων που συμπληρώσατε στις παιδαγωγικές συναντήσεις μας. Στις σελίδες της Επιμόρφωσης θα βρείτε, σχετικά με τη θεματολογία, άρθρα και δεσμούς στο διαδίκτυο, προδιαγραφές εργασιών, παραδείγματα δημιουργίας project. 
Από τους Δεσμούς επισκεφθείτε Μουσεία και Πινακοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Οι Δεσμοί θα σας οδηγήσουν σε σελίδες του διαδικτύου με άφθονο εικαστικό υλικό. Αν στην τάξη σας υπάρχει η κατάλληλη υποδομή θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να επισκεφθείτε αυτές τις σελίδες με τους μαθητές σας. 
Στις Επιλογές από τον Κόσμο έχουν επιλεγεί βίντεο με τέχνη που μπορούν να προβληθούν και στην τάξη. 
Στην Επικοινωνία υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα και η διεύθυνσή μου για όποια βοήθεια ή διευκρίνιση χρειαστείτε. 

All Rights Reserved