ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΊΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

2007-2014


Πρόλογος Ανακοινώσεις - Εκπαιδευτικό Υλικό -  Εργασίες Σχολείων  -  Άρθρα Εκπαιδευτικών  


 Επιμόρφωση από Απόσταση - Το Νέο Σχολείο - Δεσμοί  -  Επικοινωνία


 Επιλογές από τον Κόσμο - Νομοί και Σχολεία Ευθύνης -  Βιογραφικό Συμβούλου


 

Ανακοινώσεις

 

 

2012 (Αρχείο)

2013 (Αρχείο)

2014 (Αρχείο)

 

 

 

  -Αρ. πρωτ. Φ.1/7/14.1.2014. Θέμα: ¨Επιμορφωτική Συνάντηση¨.

    (Προς τους εκπ/κούς ΠΕ08 του Νομού Καβάλας).

- Σεμινάριο τέχνης για τους εκπαιδευτικούς της Π/βάθμιας Εκπ/σης.

  Καβάλα 22.1.2014. 20ο Δημοτικό Σχολείο. Διοργανώτρια: Η Σχ. Σύμβουλος κ. Ν. Μουσιάδου.

  -Αρ. πρωτ. Φ.1/14/24.1.2014. Θέμα: ¨Ενημερωτική Συνάντηση για την Α.E.E.¨.

    (Προς τους Διευθυντές των Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης Ν. Ξάνθης).

  -Αρ. πρωτ. Φ.1/16/27.1.2014. Θέμα: ¨Ενημερωτική Συνάντηση για την Α.E.E.¨.

    (Προς τους Διευθυντές των Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης Ν. Καβάλας).

  -Αρ. πρωτ. Φ.1/21/12.2.2014. Θέμα: Επιμορφωτική Συνάντηση.

    (Προς τους εκπ/κούς ΠΕ08 του Νομού Δράμας).

  -Αρ. πρωτ. Φ.1/18/5.2.2014. Θέμα: Επιμορφωτική Συνάντηση.

    (Προς τους εκπ/κούς ΠΕ08 του Νομού Ημαθίας).

  -Αρ. πρωτ. Φ.1./20/11.2.2014. Θέμα: Βεβαίωση συναίνεσης.

    (Προς 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης).

  -Αρ. πρωτ. Φ.1./22/24.2.2014. Θέμα: Βεβαίωση συναίνεσης.

    (Προς 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης).

  -Αρ. πρωτ. Φ.1./24/26.2.2014. Θέμα: Αλλαγή διεύθυνσης.

  -Αρ. πρωτ. Φ.1./25/26.2.2014. Θέμα: Βεβαίωση συναίνεσης.

    (Προς 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης).

- Σεμινάριο τέχνης για τους εκπαιδευτικούς της Π/βάθμιας Εκπ/σης.

 12.3.2014 στο 24ο  Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.

Διοργανωτές: Οι Σχ. Σύμβουλοι κ. Χατζηνικολάου Σοφία και ο κ. Διαλεκτόπουλος Θανάσης.

  -Αρ. πρωτ. Φ.1./28/13.3.2014. Θέμα: Βεβαίωση συναίνεσης.

    (Προς Ε. Κ. Καβάλας).

  -Αρ. πρωτ. Φ.1./31/17.3.2014. Θέμα: Βεβαίωση συναίνεσης.

    (Προς 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης).

 -Αρ. πρωτ. Φ.1./33/18.3.2014. Θέμα: Βεβαίωση συναίνεσης.

    (Προς Ε. Κ. Καβάλας).

 -Αρ. πρωτ. Φ.1./35/26.3.2014. Θέμα: Βεβαίωση συναίνεσης.

    (Προς Ε. Κ. Καβάλας).

 -Αρ. πρωτ. Φ.1./38/2.4.2014. Θέμα: Βεβαίωση συναίνεσης.

    (Προς Ε. Κ. Καβάλας).

  -Αρ. πρωτ. Φ.1./40/2.4.2014. Θέμα: Βεβαίωση συναίνεσης.

    (Προς 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης).

- Σεμινάριο τέχνης για τους εκπαιδευτικούς της Π/βάθμιας Εκπ/σης.

8.4.2014 στο Γεώργιος Βιζυηνός - 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης.

Διοργανώτρια: Η Σχ. Σύμβουλος κ. Λ. Κολικίδου.

 

 

 


Αρχική Σελίδα