Ώρα Κώδικα

Στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής από την αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/τριες ολόκληρου του σχολείου συμμετείχαν σε δραστηριότητες από την ώρα του κώδικα. Σε όλους τους μαθητές/τριες δημιουργήθηκε λογαριασμός στην πλατφόρμα Hour Of Code και τα στοιχεία σύνδεσης του κάθε μαθητή του δόθηκαν σε καρτελάκι συνεδριακού τύπου, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα τόσο…

Περισσότερα