Πρόκειται για μια παρουσίαση που μπορείνα χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε τάξη. Μέσα από αυτήν παρουσιάζεται ο κλασματικός αριθμός και κλασματική μονάδα από την σκοπιά της μέρους όλου ερμηνείας.

Αφήστε σχόλιο