Επιστημονική ανάπτυξη

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998).
 • Πιστοποίηση (ΤΠΕ 1) Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνιών (2005)
 • Πιστοποίηση (ΤΠΕ 2) στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία (2010)
 • Πιστοποίηση MOUS στα αντικείμενα Microsoft Word 2000 Expert, Microsoft Excel 2000 Expert Certified Web Designer, Certified Graphics Designer (2008).
 • Πιστοποιήσεις ECDL στα αντικείμενα: Επεξεργασία Κειμένου, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Υπολογιστικά Φύλλα, Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (2007)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (2014) Magister Artium, Επιστήμες της Αγωγής (Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική).

 

Επαγγελματική πείρα

Διορισμός ως Δάσκαλος ΠΕ70:  01/09/2001

Αρχική τοποθέτηση στο 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου Νάξου.

Από την 1/9/2002 και μέχρι σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου.

Διευθυντής του Δ.Σ. Βίβλου Νάξου από το σχολικό έτος 201-11 και μέχρι σήμερα.

Τα Σχολικά Έτη 2003-04 και 2004-05 παράλληλα εργαζόμουν και ως ωρομίσθιος καθηγητής Πληροφορικής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα Δ. Σ. Βίβλου.

 

Εμπειρία και δεξιότητες στη Διαχείριση Ομάδων Εργασίας

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.6. Ενέργεια 2.6.1 υλοποίηση δύο προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως δάσκαλος και συντονιστής:

«Συζητώντας για την πατάτα της Νάξου» (2002-2003)

«Ο ήλιος με τον άνεμο συναντιόνται και ενώνουν τις δυνάμεις τους», (2004-2005).

 

Επιμορφωτικό Έργο

 • Διδασκαλία στο ΙΕΚ Νάξου το Φθινοπωρινό εξάμηνο, διδάσκοντας το μάθημα Εισαγωγή στην Πληροφορική στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής», αρ.πρωτ:44/29-1-2001.
 • Διδασκαλία στο ΙΕΚ Νάξου το εαρινό εξάμηνο, διδάσκοντας το μάθημα Χρήση τοπικών δικτύων στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής», 250/18-6-2001.
 • Επιμορφωτής στο σεμινάριο «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων web 0 στη διδασκαλία Ι», που οργανώθηκε από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 110 ώρες, 22/10/2012 έως 7/4/2013, α.α: 19/4875/10-6-2013.
 • Επιμορφωτής στο σεμινάριο «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων web 0 στη διδασκαλία ΙΙ», που οργανώθηκε από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 120 ώρες, 14/10/2013 έως 6/4/2014, α.α.: 619/6898//27-5-2014.
 • Επιμορφωτής στο ΠΕΚ Πειραιά για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής Δημιουργικής Σκέψης» για 6 ώρες, ΟΕΠΕΚ,
 • Επιμορφωτής στο πρόγραμμα Εισαγωγικές Επιμόρφωσης για Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς (Α Φάση), το 2003 (αρ. Πρωτ.: 4330/12/10/2004), 2005 (αρ. Πρωτ.: 1698/1/6/2006), 2006 (αρ. Πρωτ.: 768/28-3-2007), 2007 (αρ. Πρωτ.: 4800/21/2/2007), 2010 (αρ. Πρωτ.: 197/9-3-2011), συνολικά 27 ώρες, ΠΕΚ Πειραιά.

 

Δημοσιεύσεις & Συγγραφικό Έργο

Εισηγήσεις & Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 1. ΣΚΑΡΚΟΣ Χ., «Ο Ήλιος με τον άνεμο συναντιόνται και ενώνουν τις δυνάμεις τους. Απόψεις και συμπεράσματα από την υλοποίηση των ΣΠΠΕ», εισήγηση στο 2ο Συνέδριο Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 2006.
 2. Σκάρκος Χ., Γκερτσάκης Ν., Τέγος Α. & Μαλανδράκης Γ., (2011) Η ανάπτυξη της συναισθηματικής εμπλοκής μαθητών/τριών δημοτικού μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αλεξανρούπολη 15-17 Απριλίου.
 3. Malandrakis, G., Skarkos, C., Gkertsakis, N. & Tegos A., (2011) Changing Greek students? behavioural intentions through formal environmental education programs. Paper presented at the 9th European Science Education Research Association (ESERA) conference, Lyon, France, 5-9 September.
 4. Σκάρκος, Χ., (2013) Διερεύνηση της Γεωμετρική Σκέψης των Αποφοίτων του Δημοτικού: Επίπεδα Van Hiele και Διδακτική Προσέγγιση με Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας, εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ? Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 21-23 Ιουνίου.
 5. Σκάρκος,Χ., Βιντζηλαίος,Ν., Κλουβάτος,Κ., Τζιμόπουλος,Ν., (2015) Επιμορφώνοντας τους Γονείς στις ΤΠΕ Με το Μεικτό Μοντέλο Μάθησης, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 26-28 Ιουνίου.

Εισηγήσεις Παρουσιάσεις σε Ημερίδες

 1. Χρήστος Σκάρκος & Νικόλαος Βιτζηλαίος (2014) «Η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δυνατότητες και Κίνδυνοι του διαδικτύου», Εισήγηση ? Παρουσίαση  στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο (χωρίς πρακτικά) με θέμα: «Μεγαλώνοντας Υγιή & Ευτυχισμένα Παιδιά? επενδύουμε σ? ένα καλύτερο Αύριο», Νάξος, 2-4 Απριλίου.
 2. Χρήστος, Σκάρκος, (2016), «Βιωματική μάθηση και διδασκαλία: Εμπειρίες από την υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου», Εισήγηση ? Παρουσίαση στην 1η Ημερίδα Βιωματικής Εκπαίδευσης με θέμα «Βιωματικά Προγράμματα και η Συμβολή τους στην Εκπαίδευση», Αθήνα, 30 Μαρτίου.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

 1. Σκάρκος, Χ., (2012), Σχολικές Βιβλο-ιστορίες, Ναξιακά: Επετηρίδα Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων, τομ, 1, σ.σ. 609-626.
 2. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. & ΣΚΑΡΚΟΣ Χ., «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο δημοτικό σχολείο: Τι πραγματικά κατανοούν οι μαθητές;», εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή Συμμετοχή: Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Ιωάννινα 2008.