Παρουσίαση της Κλασματικής Μονάδας

Πρόκειται για μια παρουσίαση που μπορείνα χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε τάξη. Μέσα από αυτήν παρουσιάζεται ο κλασματικός αριθμός και κλασματική μονάδα από την σκοπιά της μέρους όλου ερμηνείας. Κλασματική Μονάδα View more presentations or Upload your own.

Περισσότερα