Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση θέσης Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε Εύβοια και Βοιωτία

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Εύβοιας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων

- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Βοιωτίας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων

σχετικό ΦΕΚ 2314/Β/2012