Διευκρινήσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2016

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο υπ' αριθμ. πρωτ. Φ3/1563/185702/Δ1 του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία σχολικών μονάδων.