bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

FAQs - All FAQs

Μην ξεχνάτε ότι για να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευτικοί στη λίστα για να γίνουν οι αναθέσεις, θα πρέπει να τους κάνετε «ανάληψη υπηρεσίας» από τοMyschool. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα στις Καρτέλες Τοποθέτησής τους, να ενημερωθούν τα πεδία «Στοιχεία Πράξης Ανάληψης» και «Αριθμός» και «Ημ/νία Ανάληψης» σύμφωνα με τα βήματα:

  1. Πατήστε στην επιλογή "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ"
  2. Πατήστε στην επιλογή "Τοποθετήσεις εργαζομένων στο Φορέα Μου"
  3. Πατήστε "Αναζήτηση" να εμφανιστούν τα ονόματα των εκπαιδευτικών.
  4. Πατήστε στο "γρανάζι" ενός εκπαιδευτικού που δεν εμφανίζεται  στη λίστα για ανάθεση μαθημάτων.
  5. Συμπληρώστε τα πεδία «Στοιχεία Πράξης Ανάληψης» και «Αριθμός» και «Ημ/νία Ανάληψης» στην καρτέλα του.
  6. Πατήστε «αποθήκευση» και «επιστροφή στον κατάλογο».
  7. Επαναλάβετε τα βήματα 4) έως 6) για όλους τους εκπαιδευτικούς που δεν εμφανίζονται στη λίστα για ανάθεση μαθημάτων.

Στους εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί για την υλοποίηση του θεσμού της παράλληλης στήριξης, δε γίνεται ανάθεση ωρών αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας. Θα πρέπει στην ατομική τους καρτέλα (στις ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ) να περαστεί η τιμή «Παράλληλη στήριξη / στήριξη από ΕΒΠ» στις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, κάτω από το πορτοκαλί κουτί των αναθέσεων. Υπενθυμίζουμε ότι για να ολοκληρωθεί η αποθήκευση, απαιτούνται δύο κλικ: ένα στο πράσινο ν (κάτω από τον πίνακα) και ένα στο κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Θα πρέπει η κατανομή των ωρών να ξεκινάει σε όλες τις τάξεις από τη δεύτερη γραμμή του πίνακα, ώστε η πρώτη να είναι διαθέσιμη για τον / τους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι για το τμήμα της Πρωινής Ζώνης.

Δεν πρέπει να τον διαγράψετε (και όντως δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε μόνο – σε περίπτωση λαθεμένης τοποθέτησης – να υποβάλετε αίτημα διαγραφής στην ατομική του καρτέλα στις ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ). Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να τερματίσετε την υπηρέτησή του στο σχολείο, ώστε το όνομά του να εμφανίζεται με μπλε χρώμα. Πηγαίνετε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ, μπαίνετε στην καρτέλα του και αλλάζετε την ημερομηνία στο κελί «Ισχύει έως», βάζοντας την ημερομηνία που ο εκπαιδευτικός εργάστηκε στο σχολείο για τελευταία φορά.

Μόλις αποθηκεύσετε, ο εκπαιδευτικός θα εμφανίζεται στον πίνακα των εργαζομένων με μπλε χρώμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που ο εν λόγω εκπαιδευτικός πάρει οποιουδήποτε τύπου άδεια μεγάλης διάρκειας – μεγαλύτερης των 10 ημερών (κύησης, ανατροφής κλπ) – ή αποσπαστεί σε κάποιον φορέα, δεν ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία, αλλά του περνάμε την άδεια αυτή στο τμήμα «Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται χρονικά με αυτή την υπηρέτηση», ώστε το όνομά του να εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Πρέπει να ελέγξετε την κατανομή των μαθητών που έχετε κάνει στα τμήματα της σχολικής μονάδας. Είναι βέβαιο ότι δεν έχετε τσεκάρει τα ονόματα κάποιων παιδιών. Κάντε τη διόρθωση πηγαίνοντας ΜΑΘΗΤΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ. Στη συνέχεια ελέγξτε εκ νέου το μαθητικό δυναμικό.

       Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να δείτε τον αριθμό των μαθητών στους υπόλοιπους τύπους τμημάτων (ξένων γλωσσών, ολοήμερου, ένταξης, πρωινής ζώνης κλπ). Είναι λοιπόν πολύ βασικό να θυμάστε πως, όταν δημιουργείτε οποιοδήποτε τμήμα, πρέπει απαραιτήτως στη συνέχεια να δηλώσετε ποιοι μαθητές φοιτούν σε αυτό, ώστε να ενημερωθούν οι πίνακες του μαθητικού δυναμικού.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τα συστεγαζόμενα Δημοτικά Σχολεία Α και Β, στα οποία λειτουργεί κοινό τμήμα Πρωινής Ζώνης, με υπεύθυνο έναν εκπαιδευτικό από το σχολείο Α. Οι Διευθυντές και των δύο σχολείων θα πρέπει να δημιουργήσουν τα αντίστοιχα τμήματα στη Διαχείριση Τμημάτων και να κάνουν την κατανομή των μαθητών σε αυτά. Ανάθεση ωρών θα κάνει μόνο ο Διευθυντής του σχολείου Α, ενώ ο Διευθυντής του Β πρέπει να αναφέρει την ιδιαιτερότητα αυτή στις Παρατηρήσεις (ΦΟΡΕΙΣ – Ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΥ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ).

Πρέπει να κάνετε κατανομή των παιδιών στα τμήματα αυτά (ΜΑΘΗΤΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ). Θα πρέπει να τσεκάρετε τα τμήματα όλων των ζωνών, στις οποίες φοιτούν τα παιδιά και όχι μόνο το τμήμα της ζώνης αποχώρησης. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος μαθητής αποχωρεί πριν από το τέλος του ωραρίου δε θα τσεκάρετε όλα τα κουτάκια.

Με την ευκαιρία, να πούμε ότι κατανομή μαθητών πρέπει να κάνετε σε οποιοδήποτε τμήμα δημιουργείτε, ασχέτως τύπου.

Θα πρέπει να κάνετε ανάκληση της άδειας, δηλ. να την ακυρώσετε, πατώντας το εικονίδιο του κάδου. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί στο πλαίσιο που εμφανίζεται η αιτιολογία της ανάκλησης. Στη συνέχεια θα υποβάλετε εκ νέου την άδεια.

Αφού μπείτε στο περιβάλλον των ελέγχων προόδου και πριν πατήσετε ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, κάντε κλικ στο κουμπί ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ στο κάτω μέρος της σελίδας. Εκεί μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία που θέλετε, καθώς και το αν θα εμφανίζονται οι απουσίες των μαθητών.

Πηγαίνετε ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Στο κελί ΤΙΤΛΟΣ γράψτε «Ο Διευθυντής» και συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας στο αντίστοιχο πεδίο. Λάβετε υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται στους ελέγχους προόδου με την ίδια ακριβώς μορφοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι καλό είναι, για λόγους ομοιομορφίας, να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας με κεφαλαία γράμματα αφού έτσι εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του κάθε τμήματος.

Οι άδειες επαπειλούμενης κύησης δηλώνονται σε δύο σημεία:

Α. Στην ατομική καρτέλα της εκπαιδευτικού (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ, στο τμήμα «Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση»), όπου πληκτρολογούμε τη λέξη ΕΠΑΠΕΙΛ για να εμφανιστεί η σχετική τιμή.

Β. Στο «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΑΔΕΙΕΣ (ΠΛΗΝ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ».

       Και στις δυο περιπτώσεις επιλέγουμε «ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ λόγω Επαπειλούμενης Κύησης».

Στην περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός κάνει κατ’ οίκον διδασκαλία, ακολουθούμε τα προαναφερόμενα βήματα: Στις Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου επιλέγουμε «ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – Υπερωρία» και βάζουμε 5 ώρες ανά εβδομάδα, έστω κι αν ο πραγματικός αριθμός τους είναι μικρότερος. Κατόπιν περνάμε αναλυτικά στον πίνακα των υπερωριών (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Καταχώριση υλοποιημένων υπερωριών μονίμων / αναπληρωτών για υπερωριακή αποζημίωση) τις ώρες διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν. Τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν πρέπει να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

     Αν ο εκπαιδευτικός κάνει κατ’ οίκον διδασκαλία σε μαθητή άλλου σχολείου (η συνηθέστερη περίπτωση), οι παραπάνω ενέργειες γίνονται από τον Διευθυντή του σχολείου, όπου ανήκει ο μαθητής.

  Όταν ο εκπαιδευτικός σταματήσει την κατ’ οίκον διδασκαλία, θα πρέπει να γίνει διακοπή της υπηρέτησής του στο σχολείο (μεταβάλλουμε στην ατομική του καρτέλα την ημερομηνία στο κελί «Ισχύει έως»), ώστε το όνομά του να εμφανίζεται πλέον με μπλε χρώμα.

Για να δείτε αριθμό μαθητών στο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, θα πρέπει πρώτα να έχετε κατανείμει τους μαθητές σε τμήματα. Αν όλα γίνουν σωστά, θα πρέπει να βλέπετε τον ίδιο αριθμό μαθητών τόσο στην αρχική σελίδα όσο και στον πίνακα του ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Αν εκεί ο αριθμός είναι μικρότερος, σημαίνει ότι δεν έχετε κατανείμει κάποια παιδιά στο τμήμα όπου ανήκουν.

1. Η επιβεβαίωση δεδομένων γίνεται πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην αρχική σας σελίδα του MYSCHOOL και επιλέγοντας «ΟΚ» στο μήνυμα που θα εμφανιστεί.

2. Η επιβεβαίωση δεδομένων γίνεται ΜΟΝΟ δυο φορές τον μήνα, την 1η και την 15η μέρα.

3. Αν τύχει η 1η ή η 15η του μήνα να  πέφτει σε αργία, η επιβεβαίωση θα πρέπει να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4. Για να είστε σίγουροι ότι η επιβεβαίωση πραγματοποιήθηκε σωστά, ελέγξτε την ημερομηνία και την ώρα στη φράση «Η τελευταία επιβεβαίωση πραγματοποιήθηκε στις…», ακριβώς πάνω από το κουμπί της επιβεβαίωσης.

Μπαίνοντας στην ατομική καρτέλα του Διευθυντή (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ) θα πρέπει οι ώρες στα κελιά Υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο υπηρέτησης και Ώρες υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου υπηρέτησης στο φορέα να είναι οι ίδιες, έστω και αν ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο διδασκαλίας. Ο Διευθυντής πρέπει να δηλώσει στις Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου τις ώρες μείωσης του ωραρίου τους. Για παράδειγμα, κάποιος με υποχρεωτικό ωράριο 21 ώρες, ο οποίος οφείλει να διδάσκει 8 ώρες, θα δηλώσει μείωση ωραρίου 13 ώρες:

Οι 8 ώρες διδασκαλίας του θα εμφανίζονται, όπως και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου του, στο πορτοκαλί κουτί της ατομικής τους καρτέλας.

Σίγουρα ο εκπαιδευτικός αυτός είναι στην πρώτη γραμμή του πίνακα. Το MYSCHOOL σε όλους τους πίνακες μαρκάρει με γκρίζο χρώμα την πρώτη γραμμή. Το ίδιο π.χ. συμβαίνει και στον κατάλογο με τους μαθητές του σχολείου, με τη διαφορά ότι εκεί τα ονόματα των παιδιών είναι γραμμένα με μαύρο χρώμα κι έτσι το μάτι δεν αντιλαμβάνεται εύκολα το γκριζάρισμα της γραμμής. Επίσης: Αν μπείτε στην καρτέλα ενός εκπαιδευτικού και του περάσετε μια απουσία μεγαλύτερη των 10 ημερών (ώστε το όνομά του να φαίνεται κόκκινο), όταν πατήσετε «Επιστροφή στον κατάλογο» και επιστρέψετε στον πίνακα με τους εκπαιδευτικούς, θα δείτε ότι όλη η γραμμή έχει γκριζάρει και δε βλέπετε το κόκκινο χρώμα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο τρόπος είναι απλός: Κάντε κλικ σε μια άλλη γραμμή. Τέλος, αν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι περισσότεροι από 10 και θέλετε να εμφανίζονται όλοι σε μία σελίδα, επιλέξτε στο κάτω μέρος του πίνακα «Γραμμές ανά σελίδα: 30» (ή και παραπάνω). Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι να αποσυνδεθείτε από το MYSCHOOL.

Αφού ο συγκεκριμένος τύπος άδειας ξεπερνάει τις 8 ημέρες, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να περάσει από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Θα δηλώσετε λοιπόν εξαρχής την άδεια ως «ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ – με γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής» βάζοντας τον αριθμό των ημερών που θέλετε. Στη συνέχεια θα αποθηκεύσετε και θα υποβάλετε την άδεια κατά τα γνωστά. Μόλις έρθει η έγκριση από την επιτροπή, θα μπορέσετε να προχωρήσετε στην έγκριση της άδειας στο σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην παραλείψετε να δηλώσετε την άδεια αυτή (αφού ξεπερνάει σε διάρκεια τις 10 ημέρες) και στην ατομική καρτέλα του εκπαιδευτικού (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ) στο τμήμα «Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση». Στον τύπο απουσίας πληκτρολογήστε τη λέξη ΑΝΑΡΡ και επιλέξτε «ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ – με γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής (όχι επαπειλούμενης κύησης)».

Υπενθυμίζεται τέλος ότι για αναρρωτικές άδειες μετά από χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία μεγαλύτερη των 7 ημερών, δεν απαιτείται η έγκριση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το Τμήμα Αδειών.

Όταν ο μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα από το σχολείο, ο δάσκαλος της τάξης σε συνεργασία με το Διευθυντή επικοινωνούν (γραπτώς ή προφορικώς) με τους γονείς - κηδεμόνες του μαθητή. Σύμφωνα με το άρθρο 94, § 4, εδάφιο 26 (Ν.3852/20101), ο Δήμος αφού ενημερωθεί υπεύθυνα από τον Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/η της Σχολικής Μονάδας μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στους γονείς — κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή, ακολουθεί έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου δήμου και της αστυνομικής αρχής σχετικά με την αδικαιολόγητη απουσία ταυ μαθητή, ώστε να προχωρήσουν στην αναζήτησή του (άρθρο 11, § 2β, Π.Δ. 201/19982) και ακολούθως να σας ενημερώσουν εγγράφως για το αποτέλεσμα της αναζήτησης. Ταυτόχρονα το σχολείο με ηλεκτρονικά μήνυμα προς όλα τα Δημ. Σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας (μέσω της Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας) ζητά να ενημερωθεί άμεσα για πιθανή έγγραφή-φοίτηση του μαθητή σε άλλο σχολείο του νομού. Σε περίπτωση που όλες οι παραπάνω ενέργειες δεν φέρουν αποτέλεσμα, ο Διευθυντής/ντρια – Προϊστάμενος/η του Δημ. Σχολείου με έγγραφό του προς την Δ/νση Π.Ε Μεσσηνίας (άρθρο 11, § 2β, Π.Δ. 201/1998) ενημερώνει για την αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή, αναφέρει τα στοιχεία ταυ μαθητή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τάξη εγγραφής, ημ. γέννησης) επισυνάπτοντας τα αντίγραφα όλων των εγγράφων που αφορούν τις ενέργειες που έγιναν για την αναζήτηση του μαθητή από το σχολείο (έγγραφα προς γονείς-κηδεμόνες, έγγραφο προς δήμο - αστυνομία).

Αρμόδιος για την παρακολούθηση της τακτικής φοίτησης των μαθητών είναι ο δάσκαλος της τάξης (άρθρο 11, § 2α, Π.Δ. 201/19983) ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταγράφει καθημερινά τις παρουσίες-απουσίες του/ης μαθητή/τριας στο Φύλλο ημερήσιου ελέγχου, το οποίο παραμένει στο αρχείο του σχολείου για πέντε σχολικά έτη.

Μαθητής που διακόπτει τη φοίτηση για 2 συνεχόμενα σχ. έτη, δεν εγγράφεται στην ίδια τάξη (άρθρο 6, εδ. Α, § 1, Π.Δ. 201/984) και δεν υπολογίζεται στους εγγραφέντες μαθητές του σχολείου. 

Εκπρόθεσμες εγγραφές μαθητών (μετά τις 21 Ιουνίου) γίνονται με απόφαση του Δ/ντή του σχολείου και μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής ανήκει στη σχολική περιφέρεια του σχολείου του και εφόσον η εγγραφή δεν δημιουργεί ανάγκη για λειτουργία επιπλέον τμήματος ή ανάγκη για επιπλέον απασχόληση εκπ/κού. Σε περίπτωση που η Δ/νση του σχολείου αδυνατεί να ρυθμίσει την εκπρόθεσμη εγγραφή, γίνεται άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας, η οποία με απόφαση του Δ/ντή Εκπαίδευσης θα προβεί σε ρύθμιση (άρθρο 7, § 2, Π.Δ. 201/19985).

Ως ανώτατο όριο υποχρεωτικής Φοίτησης μαθητών έχει ορισθεί, σύμφωνα την § 3, του άρθρου 2 του Ν. 1566/19856, το 16ο έτος της ηλικίας. Η υποχρεωτική φοίτηση περιλαμβάνει το Νηπιαγωγείο, το Δημ. Σχολείο και το Γυμνάσιο αλλά είναι ευνόητο ότι εφόσον η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο, δεν έχει ολοκληρωθεί, αυτή συνεχίζεται μέχρι το παραπάνω έτος ηλικίας. Μετά το παραπάνω όριο ηλικίας ο μαθητής δεν υπολογίζεται στη δύναμη του και δεν επιτρέπεται να συνεχίσει την φοίτηση στο σχολείο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο στον Σύλλογο Γονέων όσο και στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου μετέχουν αυτοδίκαια όλοι οι γονείς των μαθητών* και όχι μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη**. Επομένως, ο Σύλλογος έχει έννομο συμφέρον*** να προσκαλέσει όλους τους γονείς των μαθητών προκειμένου να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου και τα στοιχεία μπορούν να χορηγηθούν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων.

* άρθρο 53 §2 του ν. 1566/1985 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 §1 εδ. β’ του ν.
2621/1998.
** άρθρο 1 §2 της ΥΑ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ4/1998.
*** άρθρο 5 §2 ν. 2472/1997.

Τα στοιχεία που μπορεί να χορηγήσει είναι στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Εφόσον, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, τόσο στον Σύλλογο Γονέων όσο και στη Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου συμμετέχουν αυτοδίκαια ως μέλη όλοι οι γονείς των μαθητών του
σχολείου, ο σκοπός επεξεργασίας και οι αποδέκτες των στοιχείων αποτελούν κοινή γνώση του
επιμελούς πολίτη και συνεπώς το σχολείο απαλλάσσεται από την υποχρέωση ενημέρωσής
τους*.
* άρθρο 4 της Κανονιστικής πράξης ΑΠΔΠΧ 1/1999.

Saturday the 22nd. Copyright Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017) - Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.