ΠΑΤΟΨΑΡΑ

Γαϊτανούρι, Γραβανάς, Φιάμουλα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 1 - 150 m

 

Thalassoma pavo

Γύλος, Ιλάρι, Λεμοναριά, Πουρπουριά, Σπετσιάς

 

30.0 cm

εύρος βάθους 0 - 120 m

 

Coris julis

Δράκαινα, Αραχνοδράκαινα

 

45.0 cm

εύρος βάθους - 100 m

 

Trachinus araneus

Δράκαινα, Γραμμοδράκαινα

 

50.0 cm

εύρος βάθους ? - 150 m

 

Trachinus radiatus

Δράκαινα, Μεγαλοδράκαινα, Βαρσάμι, Γρούζα

 

53.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,860 g

εύρος βάθους 1 - 150 m

 

Trachinus draco

Δράκαινα, Μικροδράκαινα, Βαρσάμι

 

15.0 cm

 

Echiichthys vipera

Σκαρμός

 

40.0 cm
εύρος βάθους ? - 400 m

 

Synodus saurus

Πέρκα, Ακανθόπερκα

 

32.0 cm

εύρος βάθους 1 - 84 m

 

Sargocentron rubrum

Πέρκα, Πέρδικα, Γραμματικός, Μπογιατζής

 

36.0 cm

εύρος βάθους ? - 150 m

 

Serranus scriba

Χάνος

 

40.0 cm

εύρος βάθους ? - 500 m

 

Serranus cabrilla

Χάνος, Χανάκι, Πέρκα, Περκάκι, Πέρδικα, Καψομούλα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 5 - 100 m

 

Serranus hepatus

Χάνος, Κοκκινόχανος

 

27.0 cm

εύρος βάθους ? - 300 m

 

Anthias anthias

Χειλού του βυθού, Ακανθολαπίνα

 

Έως 25.0 cm

εύρος βάθους 30 - 500 m

 

Acantholabrus palloni

Χειλού, Κατραβάνος, Κόσσυφος, Λαπίνα

 

18.0 cm

εύρος βάθους 1 - 50 m

 

Ctenolabrus rupestris

Χειλού, Λάμπαινα, Λαπίνα, Τιγρολαπίνα, Φαγανέλι

 

Έως 17.0 cm

εύρος βάθους 1 - 30 m

 

Symphodus roissali

Χειλού, Λάμπαινα, Πρασινοχειλού

 

Έως 47.0 cm

 

Labrus viridis

Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Κοκκινολαπίνα

 

Έως 18.0 cm

εύρος βάθους 1 - 50 m

 

Symphodus mediterraneus

Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Ματολαπίνα

 

Έως 12.0 cm

εύρος βάθους 1 - 30 m

 

Symphodus ocellatus

Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Μαυροματολαπίνα

 

Έως 28.0 cm

 

Symphodus melops

Χειλού, Λάμπραινα, Λαπίνα, Μαυροουρολαπίνα

 

Έως 14.0 cm

εύρος βάθους 1 - 25 m

 

Symphodus melanocercus

Χειλού, Λαπίνα, Ταωλαπίνα, Κόσσυφος

 

Έως 44.0 cm

εύρος βάθους 1 - 50 m

 

Symphodus tinca

Χειλού, Λαπίνα, Φαγανέλι

 

Έως 16.0 cm

 

Symphodus cinereus

Χειλού, Ταινιολαπίνα

 

10.0 cm

εύρος βάθους 2 - 40 m

 

Symphodus doderleini

Χειλού, Τσίχλα, Σουβλομύτικο, Κίχλα, Μυτολαπίνα

 

13.0 cm

εύρος βάθους 1 - 50 m

 

Symphodus rostratus

Χειλού, Χειλούτσα, Λάμπαινα, Μαυροχειλού, Μαργιορί

 

Έως 45.0 cm

 

Labrus merula

Χειλού, Χειλούτσα, Λάμπαινα, Σμερνοχειλού, Πέρδικα

 

Έως 65.9 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 4,350 g

εύρος βάθους 1 - 50 m

 

Labrus bergylta

Χτένι, Κτένι, Κατσούλα, Παπαγάλος, Ποντικόψαρο, Λειρί, Γάτα, Κατεργάρα, Κατεργάρος, Κοκκινόγλωσσα, Ρουσέττα, Τσατσάρα

 

Έως 38.0 cm

εύρος βάθους 1 - 90 m

 

Xyrichtys novacula

Σπάρος

 

24.0 cm

εύρος βάθους 0 - 90 m

 

Diplodus annularis

Σπάρος, Ζεβρόσπαρος

 

55.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,740 g

εύρος βάθους 30 - 300 m

 

Diplodus cervinus cervinus

Σαργός, Καμπανάς, Καραγκιόζης, Αυλίας, Κακαρέλλος, Κραχατζής

 

45.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,300 g

εύρος βάθους 0 - 160 m

 

Diplodus vulgaris

Σαργός, Μυτάκι, Ούγαινα, Ούαινα, Σουβλομάτης, Χιώνα

 

60.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,680 g

εύρος βάθους 0 - 150 m

 

Diplodus puntazzo

Σαργός, Χαρακίδα

 

45.0

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,870 g

εύρος βάθους 0 - 50 m

 

Diplodus sargus sargus

Σκαθάρι, Ασκάθαρος, Βαγιούνο

 

60.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,220 g

εύρος βάθους 5 - 300 m

 

Spondyliosoma cantharus

Σκάρος

 

50.0 cm

εύρος βάθους 20 - 50 m

 

Sparisoma cretense

Σάλπα Aραβίας

 

30.0 cm

 

Crenidens crenidens

Σάλπα, Σάρπα

 

51.0 cm

εύρος βάθους ? - 70 m

 

Sarpa salpa

Καλογριά, Καλόγρια, Καλογρίτσα, Καστανάκι

 

25.0 cm

εύρος βάθους 2 - 40 m

 

Chromis chromis

Καρδινάλιος, Κρεμμύδι, Τσιμπούκι

 

15.0 cm

εύρος βάθους 10 - 200 m

 

Apogon imberbis

Μουρμούρα, Μουρμούρι, Βασιλόψαρο

 

55.0 cm

εύρος βάθους 0 - 150 m

 

Lithognathus mormyrus

Μπαρμπούνι ανατολής, Λοχίας

 

20.0 cm

εύρος βάθους 10 - 120 m

 

Upeneus moluccensis

Μπαρμπούνι, Κουτσομούρα, Λασπομπάρμπουνο

 

30.0 cm

εύρος βάθους 10 - 328 m

 

Mullus barbatus barbatus

Μπαρμπούνι, Πετρομπάρμπουνο, Λασπομπάρμπουνο

 

40.0 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 1,000 g

εύρος βάθους 5 - 409 m

 

Mullus surmuletus

Σκιός, Καλιακούδα

 

70.0 cm

εύρος βάθους ? - 200 m

 

Sciaena umbra

Τσιπούρα, Λίγδα, Καμπανάρα, Κότσα, Κοτσί, Μαρίδα, Χρυσόφα

 

70.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 17.2 kg

εύρος βάθους 1 - 150 m

 

Sparus aurata

 

Συναγρίδα, Συναγρίδι

 

100.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 14.3 kg

εύρος βάθους 0 - 200 m

 

Dentex dentex

Φαγγρί κορωνάτο, Συναγρίδα Mαρόκου, Κεφαλάς

 

45.0 cm

εύρος βάθους 20 - 500 m

 

Dentex maroccanus

Φαγγρί κορωνάτο, Τσαούσης

 

106 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 15.0 kg

εύρος βάθους 20 - 220 m

 

Dentex gibbosus

Φαγγρί, Ζωνοφαγγρί

 

80.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,000 g

εύρος βάθους ? - 170 m

 

Pagrus auriga

Φαγγρί, Μαύρο φαγγρί, Μπούρος

 

80.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 7,920 g

εύρος βάθους 10 - 180 m

 

Plectorhinchus mediterraneus

Φαγγρί, Στικτοφαγγρί

 

90.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 11.6 kg

εύρος βάθους ? - 200 m

 

Pagrus caeruleostictus

Φαγγρί, Φαγγρόπουλο, Μερτζάνι

 

91.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 7,720 g

εύρος βάθους 0 - 250 m

 

Pagrus pagrus

Λυθρίνι, Κοκκινολέθρινο

 

42.0 cm

εύρος βάθους ? - 250 m

 

Pagellus bellottii

Λυθρίνι, Λεθρίνι

 

60.0 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 3,240 g

εύρος βάθους ? - 300 m

 

Pagellus erythrinus

Μουσμούλι, Κατεργάρης, Μούκι

 

36.0 cm

εύρος βάθους ? - 500 m

 

Pagellus acarne

Μπαλάς

 

65.0 cm

εύρος βάθους 30 - 500 m

 

Dentex macrophthalmus

Κεφαλάς

 

70.0 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 4,000 g

εύρος βάθους ? - 700 m

 

Pagellus bogaraveo

Κοκκινόψαρο

 

100.0 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 2,500 g

εύρος βάθους 180 - 800 m

 

Beryx decadactylus

Σκορπιδομάνα, Σκορπιομάνα, Λειψός

 

47.0 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 1,550 g

εύρος βάθους 50 - 1100 m

 

Helicolenus dactylopterus dactylopterus

Σκορπίνα, Κόκκινη σκορπίνα, Χάφτης

 

50.0 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 2,960 g

εύρος βάθους 20 - 500 m

 

Scorpaena scrofa

Σκορπίνα, Κοκκινοσκορπίνα

 

50.0 cm

εύρος βάθους 75 - 800 m

 

Scorpaena elongata

Σκορπιός, Σκορπίδι, Λειψός

 

24.0 cm

εύρος βάθους 10 - 700 m

 

Scorpaena notata

Σκορπιός, Αραχνοσκορπιός

 

11.0 cm

 

Scorpaenodes arenai

Σκορπιός, Πελαγοσκορπιός

 

52.0 cm

εύρος βάθους 100 - 600 m

 

Pontinus kuhlii

Σκορπιός, Σκορπίνα, Σκορπίδι, Μαυροσκορπιός, Καφετιά, Χάφτης

 

37.0 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 870 g

εύρος βάθους ? - 800 m

 

Scorpaena porcus

Σκορπιός, Σκορπιός Kαντενά

 

15.0 cm

εύρος βάθους 50 - 200 m

 

Scorpaena loppei

Σκορπιός, Σκορπιός Mαδέρας

 

14.0 cm

εύρος βάθους 20 - 40 m

 

Scorpaena maderensis

Σκορπιός, Τραχυσκορπιός

 

50.0 cm

εύρος βάθους 200 - 2500 m

 

Trachyscorpia cristulata echinata

Ροφός Xάϊφας

 

110 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 25.0 kg

εύρος βάθους 90 - 220 m

 

Epinephelus haifensis

Ροφός, Σφυρίδα, Βλάχος

 

120 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 25.0 kg

εύρος βάθους 20 - 200 m

 

Epinephelus aeneus

Ροφός, Σφυρίδα, Βλάχος, Βλαχοσφυρίδα

 

157 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 35.0 kg

εύρος βάθους 30 - 400 m

 

Epinephelus caninus

Βλάχος

 

210 cm TL

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 100.0 kg

εύρος βάθους 40 - 600 m

 

Polyprion americanus

Σφυρίδα, Σφυριδίτσα, Σφυριδοπούλα, Στήρα

 

40.0 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 2,000 g

εύρος βάθους 4 - 160 m

 

Epinephelus fasciatus

Πίγκα

 

144 cm

μεγ. Δημοσιευμένο βάρος: 49.7 kg

εύρος βάθους 15 - 200 m

 

Mycteroperca rubra