ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ

Αμμογαλιά

 

29.25 cm

εύρος βάθους - 150 m

 

Ophidion rochei

Αμμοδύτης

 

20.0 cm

εύρος βάθους 1 – 96 m

 

Ammodytes tobianus

Ανοιχτόρυγχος γρεναδιέρος, Κορδέλλα

 

48.0 cm

εύρος βάθους 90 – 1250 m

 

Coelorinchus coelorhincus

Αραχνόψαρο, Αραχνόψαρο Μεσογείου

 

20.5 cm

εύρος βάθους 260 – 2800 m

 

Bathypterois dubius

Ασημόψαρο

 

210 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 8,000 g

 

Lepidopus caudatus

Βαρελόψαρο

 

91.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 12.3 kg

 

Hyperoglyphe perciformis

Βασιλάκης, Κότα

 

30.0 cm

40 – 700 m

 

Capros aper

Βασιλιάς ρεγγών

 

1,100 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 272.0 kg

 

Regalecus glesne

Βασιλομεδουσοφάγος

 

100.0 cm

εύρος βάθους 70 – 700 m

 

Schedophilus ovalis

Βατραχόψαρο

 

50.0 cm

εύρος βάθους 10 – 50 m

 

Halobatrachus didactylus

Γαϊδουρόψαρο, Αγουλιανός

 

60.0 cm

εύρος βάθους 20 – 120 m

 

Gaidropsarus vulgaris

Γαϊδουρόψαρο, Γαϊδουρόψαρο Μεσογείου, Χέλισσα

 

40.0 cm

εύρος βάθους 80 – 600 m

 

Gaidropsarus biscayensis

Γαϊδουρόψαρο, Ποντικός

 

50.0 cm

εύρος βάθους ? – 450 m

 

Gaidropsarus mediterraneus

Γαλιά, Λάμπενα, Λάμπρενα, Λάμπρινα, Πετρόμυζον

 

120 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,500 g

εύρος βάθους 1 – 2200 m

 

Petromyzon marinus

Γιλάρι, Χιλάρι, Χιλιάρι

 

25.0 cm

 

Parophidion vassali

Γουρλομάτης λειόγλωσσος

 

20.0 cm

 

Glossanodon leioglossus

 

Γουρλομάτης, Πρασινομάτης

 

40.0 cm

εύρος βάθους 50 – 1000 m

 

Chlorophthalmus agassizi

Γουρλομάτης, Χρυσόψαρο, Λικουρίνος

 

35.0 cm

εύρος βάθους 50 – 700 m

 

Argentina sphyraena

Γραμμογρυλόψαρο

 

50.0 cm

εύρος βάθους ? – 60 m

 

Parapristipoma octolineatum

Γραμμοτεραπόνι

 

30.0 cm

εύρος βάθους 0 – ? m

 

Pelates quadrilineatus

Γρυλοτεραπόνι

 

16.0 cm

εύρος βάθους ? – 30 m

 

Terapon puta

Γρυλόψαρο ριγωτό

 

20.0 cm

εύρος βάθους 65 – 68 m

 

Pomadasys stridens

Ζαχαρίας, Ζαχαριάς, Ζαμπαρόλα

 

6.0 cm

 

Aphanius fasciatus

Ζωνοχαρτόψαρο

 

118 cm

εύρος βάθους ? – 90 m

 

Zu cristatus

Ιστιοφόρος Aτλαντικού

 

315 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 58.1 kg

εύρος βάθους 0 – 200 m

 

Istiophorus albicans

Καλλιώνυμος κηλιδωτός, Κροκοδείλι Τζιτζίκι

 

16.0 cm

εύρος βάθους 45 – 650 m

 

Callionymus maculatus

Καλλιώνυμος μάκρουρος

 

18.0 cm

εύρος βάθους 80 – 848 m

 

Synchiropus phaeton

Καλλιώνυμος μεγαλόπτερος, Τζιτζίκι

 

14.0 cm

 

Callionymus pusillus

Καλλιώνυμος παρδαλός

 

11.0 cm

εύρος βάθους 0 – 110 m

 

Callionymus reticulatus

Καλλιώνυμος ριγωτός, Τζιτζίκι

 

12.0 cm

 

Callionymus fasciatus

 

Καλλιώνυμος ρισσό, Τζιτζίκι

 

11.0 cm

εύρος βάθους 15 – 150 m

 

Callionymus risso

Καλλιώνυμος φυλλοειδής

 

20.0 cm

εύρος βάθους 16 – 350 m

 

Callionymus filamentosus

Καλλιώνυμος, Κροκοδείλι, Τζιτζίκι

 

30.0 cm

εύρος βάθους 5 – 430 m

 

Callionymus lyra

Καμπουρόψαρο

 

76.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 6,010 g

εύρος βάθους 1 – 30 m

 

Kyphosus sectator

Κατουρλίδα

 

35.0 cm

εύρος βάθους 1 – 20 m

 

Syngnathus typhle

Κέπα

 

83.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 4,000 g

εύρος βάθους 5 – ? m

 

Alosa alosa

Κερατάς, Κερατόψαρο

 

40.0 cm

εύρος βάθους 50 – 848 m

 

Peristedion cataphractum

Κολαούζος, Κολαγούζος, Πιλότος

 

70.0 cm

εύρος βάθους 0 – 30 m

 

Naucrates ductor

Κολαούζος, Κολλησόψαρο, Ρεμόρα

 

86.4 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,070 g

εύρος βάθους 0 – 100 m

 

Remora remora

Κολλητσίδα

 

6.0 cm

εύρος βάθους 18 – 36 m

Diplecogaster bimaculata bimaculata

 

Κορδέλα, Τσίπουλα

 

80.0 cm

εύρος βάθους 15 – 400 m

 

Cepola macrophthalma

Κορδέλλα, Χαρτόψαρο

 

300 cm

εύρος βάθους 100 – 600 m

 

Trachipterus trachypterus

Κούκος, Λίχνος, Λυχνί, Λύχνος, Τσιγαράς

 

40.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 940 g

 

Uranoscopus scaber

Κυβόψαρο

 

107 cm

εύρος βάθους ? – 100 m

 

Cubiceps gracilis

Λαμπρόψαρο

 

200 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 270.0 kg

εύρος βάθους 100 – 400 m

 

Lampris guttatus

Λοβόψαρο

 

110 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 19.2 kg

 

Lobotes surinamensis

Λούβαρος

 

200 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 150.0 kg

εύρος βάθους ? – 200 m

 

Luvarus imperialis

Λουτσοσμέρνα

 

220 cm

εύρος βάθους ? – 740 m

 

Muraenesox cinereus

Λοφιόψαρο

 

200 cm

εύρος βάθους 0 – 92 m

 

Lophotus lacepede

Μαυρόψαρο

 

150 cm

εύρος βάθους 40 – 1050 m

 

Centrolophus niger

Μεδουσοφάγος

 

51.0 cm

εύρος βάθους 200 – 358 m

 

Schedophilus medusophagus

Μονόχειρος

 

25.0 cm

εύρος βάθους 20 – 50 m

 

Stephanolepis diaspros

Μόρα

 

80.0 cm

εύρος βάθους 450 – 2500 m

 

Mora moro

Μπεκάτσα Μπεκατσόψαρο Σαλπιγκτής Τρομπέτα

 

20.0 cm

εύρος βάθους 25 – 600 m

 

Macroramphosus scolopax

Νταούκι, Ταούκι

 

70.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,110 g

εύρος βάθους 10 – 200 m

 

Merlangius merlangus

Οπλόστηθος

 

42.0 cm

εύρος βάθους 100 – 1175 m

 

Hoplostethus mediterraneus mediterraneus

Παπαγαλόψαρο

 

60.0 cm

εύρος βάθους 50 – 500 m

 

Callanthias ruber

Πλατυκεφαλόψαρο

 

100.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,500 g

εύρος βάθους 20 – 200 m

 

Platycephalus indicus

Ποντίκι, Γλαυκοποντικόψαρο

 

108 cm

εύρος βάθους 30 – 754 m

 

Molva macrophthalma

Ποντίκι, Ποντικός, Μιχάλης, Πετροσαλούβαρδος, , Ποντικόψαρο, Σαλούβαρδος, Σαραβάνος, Σκορδαλός

 

65.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,910 g

εύρος βάθους 13 – 614 m

 

Phycis phycis

Ποντίκι, Ποντικόψαρο, Ποντικός, Σαλούβαρδος, Λασπουσαλούβαρδος

 

110 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,540 g

εύρος βάθους 10 – 1047 m

 

Phycis blennoides

Ρουβέττος

 

300 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 63.5 kg

εύρος βάθους 100 – 800 m

 

Ruvettus pretiosus

 

δηλητηριώδες για κατανάλωση

Σακκοράφα, Κατουρλίδα

 

50.0 cm

εύρος βάθους ? – 110 m

 

Syngnathus acus

 

Σακκοράφα, Κατουρλίδα, Ταινιοσακκοράφα

 

21.0 cm

εύρος βάθους ? – 5 m

 

Syngnathus abaster

Σακκοράφα, Κατουρλίδα, Φλεγγοσακκοράφα

 

20.0 cm

 

Syngnathus phlegon

Σαπουνόψαρο

 

11.0 cm

 

Leiognathus klunzingeri

Σίλαγγος

 

31.0 cm

εύρος βάθους 0 – 60 m

 

Sillago sihama

Σκυλόψαρο, Αγκαθερό, Σταυρίδι

 

11.0 cm

εύρος βάθους 0 – 100 m

 

Gasterosteus aculeatus aculeatus

Στικτογουρλομάτης

 

44.0 cm

εύρος βάθους 50 – 1000 m

 

Aulopus filamentosus

Στικτομούγγρι, Φίδι της θάλασσας

 

100.0 cm

εύρος βάθους 3 – 12 m

 

Echelus myrus

Ταυροκέφαλος

 

17.5 cm

εύρος βάθους 0 – 200 m

 

Taurulus bubalis

Τζιτζίκι

 

6.5 cm

 

Lepadogaster lepadogaster

Υμενοκέφαλος, Κορδέλλα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 100 – 1400 m

 

Hymenocephalus italicus

Υπόραμφος

 

20.0 cm

 

Hyporhamphus picarti

Φεγγαρόψαρο, Προπέλα

 

333 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,300.0 kg

εύρος βάθους 30 – 480 m

 

Mola mola

Φειδόχελο, Φίδι της θάλασσας

 

250 cm

εύρος βάθους ? – 300 m

 

Ophisurus serpens

Χαρτόψαρο Aτλαντικού

 

300 cm

εύρος βάθους 300 – 600 m

 

Trachipterus arcticus

Χελιδονόψαρο Aφρικής

 

11.0 cm

εύρος βάθους 0 – 20 m

 

Parexocoetus mento

Χελιδονόψαρο Mεσογείου

 

40.0 cm

 

Cheilopogon heterurus

Χελιδονόψαρο ωκεανού

 

24.0 cm

εύρος βάθους 0 – 20 m

 

Exocoetus obtusirostris

Χελιδονόψαρο, Χελιδονόψαρο κόκκινο

 

50.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,810 g

εύρος βάθους 1 – 100 m

 

Dactylopterus volitans

Χελιδονόψαρο, Χελιδονόψαρο μαυρόφτερο

 

30.0 cm

 

Hirundichthys rondeletii

Χελιδονόψαρο, Χελιδονόψαρο τροπικών

 

30.0 cm

εύρος βάθους 0 – 20 m

 

Exocoetus volitans

Χέλισσα

 

25.0 cm

εύρος βάθους ? – 150 m

 

Ophidion barbatum

Χελομούγγρι, Ζαλούπαρδος

 

35.0 cm

εύρος βάθους 1 – 732 m

 

Ariosoma balearicum

Χίμαιρα, Γάτος, Μούμπριζα

 

150 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,500 g

εύρος βάθους 40 – 1000 m

 

Chimaera monstrosa

Ψευτογρυλόψαρο

 

50.0 cm

εύρος βάθους 10 – 100 m

 

Pomadasys incisus