ΓΛΩΣΣΕΣ - ΚΑΛΚΑΝΙΑ

Γλώσσα

 

70.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,000 g

εύρος βάθους 0 – 150 m

 

Solea solea

Γλώσσα, Αιγαιόγλωσσα, Αμμόγλωσσα

 

40.0 cm

εύρος βάθους 5 – 350 m

 

Pegusa lascaris

Γλώσσα, Αρνόγλωσσα, Ζαγκέτα ρύπελ

 

15.0 cm

εύρος βάθους 85 – 897 m

 

Arnoglossus rueppelii

Γλώσσα, Αρνόγλωσσα, Ζαγκέτα, Ζακέττα, Αρνοζαγκέτα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 10 – 200 m

 

Arnoglossus laterna

Γλώσσα, Αρνόγλωσσα, Ζαγκέτα, Ζακέττα, Ζαγκέτα θωρ

 

18.0 cm

εύρος βάθους 15 – 300 m

 

Arnoglossus thori

Γλώσσα, Αρνόγλωσσα, Ζαγκέτα, Ζακέττα, Μικροζαγκέτα

 

10.0 cm

 

Arnoglossus kessleri

Γλώσσα, Βαθύγλωσσα

 

21.0 cm

εύρος βάθους 200 – 1350 m

 

Bathysolea profundicola

 

Γλώσσα, Γλώσσα Aδριατικής

 

35.0 cm

 

Pegusa impar

Γλώσσα, Γλώσσα Aιγύπτου

 

65.0 cm

 

Solea aegyptiaca

Γλώσσα, Γλωσσάκι, Ζαγκέτα, Ζακέττα, Κιθαροζακέτα

 

30.0 cm

εύρος βάθους ? – 300 m

 

Citharus linguatula

Γλώσσα, Ζαγκέτα, Ζακέττα, Βασιλοζαγκέτα, Αρνόγλωσσα

 

25.0 cm

εύρος βάθους 20 – 350 m

 

Arnoglossus imperialis

Γλώσσα, Ζωνόγλωσσα

 

35.0 cm

εύρος βάθους 20 – 400 m

 

Microchirus variegatus

Γλώσσα, Καλκάνι, Ζαγκέτα, Ζακέττα, Κηλιδοζαγκέτα

 

40.0 cm

εύρος βάθους 7 – 800 m

 

Lepidorhombus boscii

Γλώσσα, Καψώρα

 

20.0 cm

εύρος βάθους 10 – 250 m

 

Monochirus hispidus

Γλώσσα, Κηλιδόγλωσσα, Γλώσσα Κλέιν

 

40.0 cm

εύρος βάθους 20 – 460 m

 

Synapturichthys kleinii

Γλώσσα, Κηλιδοσφηνόγλωσσα

 

20.0 cm

εύρος βάθους ? – 150 m

 

Dicologlossa hexophthalma

Γλώσσα, Κιτρινόγλωσσα

 

15.0 cm

εύρος βάθους 5 – 450 m

 

Buglossidium luteum

Γλώσσα, Κιτρινοζαγκέτα

 

60.0 cm

εύρος βάθους 100 – 700 m

 

Lepidorhombus whiffiagonis

Γλώσσα, Κυνόγλωσσα

 

9.9 cm

 

Cynoglossus sinusarabici

Γλώσσα, Ματόγλωσσα

 

20.0 cm

εύρος βάθους 30 – 300 m

 

Microchirus ocellatus

Γλώσσα, Μικροχειρόγλωσσα

 

40.0 cm

εύρος βάθους ? – 250 m

 

Microchirus azevia

Γλώσσα, Παρδαλοζαγκέτα

 

20.0 cm

εύρος βάθους 10 – 180 m

 

Zeugopterus regius

Γλώσσα, Συμφόγλωσσα

 

12.0 cm

εύρος βάθους 20 – 1140 m

 

Symphurus nigrescens

Γλώσσα, Συναπτουρόγλωσσα

 

40.0 cm

εύρος βάθους ? – 60 m

 

Synaptura lusitanica lusitanica

Γλώσσα, Σφηνόγλωσσα

 

30.0 cm

εύρος βάθους 10 – 460 m

 

Dicologlossa cuneata

Καλκάνι Eυξείνου

 

45.0 cm

 

Psetta maeotica

Καλκάνι, Πισί

 

45.0 cm

εύρος βάθους 15 – 400 m

 

Bothus podas

Καλκάνι, Πισί, Ρομβοπισί

 

75.0 cm

εύρος βάθους 5 – 50 m

 

Scophthalmus rhombus

Καλκάνι, Συάκι

 

100.0

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 25.0 kg

εύρος βάθους 20 – 70 m

 

Psetta maxima

Φασί Aτλαντικού

 

100.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 7,000 g

εύρος βάθους 0 – 200 m

 

Pleuronectes platessa

Φασί, Χειμάρα, Χωματίδα

 

60.0 cm TL

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 14.0 kg

εύρος βάθους 1 – 100 m

 

Platichthys flesus