ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ - ΓΑΛΕΟΙ

Γαλέος, Αστρογαλέος, Δροσίτης

 

140 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 4,760 g

εύρος βάθους ? – 350 m

 

Mustelus asterias

Γαλέος, Γκριζογαλέος, Γαλιός, Δροσίτης

 

200 cm

εύρος βάθους 5 – 624 m

 

Mustelus mustelus

Γαλέος, Σκυλογαλέος, Σκύλος, Σκυλόψαρο, Γαλιός, Γάτος, Αλίχια, Δοντάς, Δροσίτης

 

193 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 44.7 kg

εύρος βάθους 0 – 1100 m

 

Galeorhinus galeus

Γαλέος, Σκύλος, Σκυλάκι, Γάτα, Μελανόστομος, Μπουρμπουτζής

 

75.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,370 g

εύρος βάθους 55 – 1873 m

 

Galeus melastomus

Γαλέος, Στικτογαλέος, Δροσίτης

 

190 cm

 

Mustelus punctulatus

Καρχαρίας, Αγριοκαρχαρίας, Σκυλόψαρο

 

367 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 289.0 kg

εύρος βάθους 10 – 530 m

 

Odontaspis ferox

Καρχαρίας, Αγριόψαρο, Βατοτρυγόνα, Μούντριζα, Μούτροβα, Μούτρουβα, Παπλωματάς, Σφυράτσα, Τρυγόνα

 

500 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 400.0 kg

εύρος βάθους 1 – 200 m

 

Dasyatis pastinaca

Καρχαρίας, Αλωπίας μεγαλόματος

 

488 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 363.8 kg

εύρος βάθους 1 – 500 m

 

Alopias superciliosus

 

Καρχαρίας, Αχινοσκυλόψαρο

 

310 cm

εύρος βάθους 10 – 900 m

 

Echinorhinus brucus

Καρχαρίας, Γουρουνόψαρο Κεντρόνι Οξύνωτος Αχινόγατος

 

150 cm

εύρος βάθους 60 – 777 m

 

Oxynotus centrina

Καρχαρίας, Εξαρχαρίας, Αλέτρι

 

482 cm TL

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 590.0 kg

εύρος βάθους 1 – 2500 m

 

Hexanchus griseus

Καρχαρίας, Εφτακαρχαρίας, Αλέτρι

 

137 cm

εύρος βάθους 0 – 1000 m

 

Heptranchias perlo

Καρχαρίας, Καρχαρίας γλαυκός, Γλαυκοκαρχαρίας

 

400 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 205.9 kg

εύρος βάθους 1 – 350 m

 

Prionace glauca

Καρχαρίας, Καρχαρίνος κοντόφτερος, Σκυλόψαρο

 

300 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 89.7 kg

εύρος βάθους 0 – 100 m

 

Carcharhinus brevipinna

Καρχαρίας, Καρχαρίνος τεφρός, Σκυλόψαρο

 

250 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 117.9 kg

εύρος βάθους 1 – 1800 m

 

Carcharhinus plumbeus

Καρχαρίας, Κεντρόνι, Κοκκοκεντροφόρος

 

160 cm

εύρος βάθους 50 – 1440 m

 

Centrophorus granulosus

Καρχαρίας, Κεντρόνι, Μαυροαγκαθίτης

 

60.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 850 g

εύρος βάθους ? – 2490 m

 

Etmopterus spinax

Καρχαρίας, Κεντροσκύμνος

 

120 cm

εύρος βάθους 150 – 3700 m

 

Centroscymnus coelolepis

Καρχαρίας, Κοκκαλάς, Κεντρόνι, Γκριζοκεντρόνι

 

100.0 cm

εύρος βάθους 16 – 780 m

 

Squalus blainville

Καρχαρίας, Κτενοζύγαινα

 

430 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 152.4 kg

εύρος βάθους 0 – 512 m

 

Sphyrna lewini

Καρχαρίας, Λαίμαργος

 

143 cm

εύρος βάθους 200 – 1000 m

 

Somniosus rostratus

Καρχαρίας, Λάμια, Σκυλόψαρο

 

350 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 230.0 kg

εύρος βάθους 0 – 715 m

 

Lamna nasus

Καρχαρίας, Λάμια, Σμπρίλιος, Σκυλόψαρο

 

792 cm

430 cm TL (female); μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,400.0 kg

εύρος βάθους 1 – 1280 m

 

Carcharodon carcharias

Καρχαρίας, Μεγαλοζύγαινα

 

610 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 449.5 kg

εύρος βάθους 1 – 300 m

 

Sphyrna mokarran

Καρχαρίας, Μικροκεντροφόρος

 

110 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 7,340 g

εύρος βάθους 50 – 1400 m

 

Centrophorus uyato

Καρχαρίας, Παπάς, Σαπουνάς, Σκυλόψαρο

 

980 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 4,000.0 kg

εύρος βάθους 1 – 2000 m

 

Cetorhinus maximus

Καρχαρίας, Πρίστης

 

760 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 350.0

εύρος βάθους ? – 10 m

 

Pristis pectinata

Καρχαρίας, Πρίστης μικρόδοντος

 

500 cm

 

Pristis pristis

Καρχαρίας, Ρυγχοκαρχαρίας, Σκυλόψαρο

 

400 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 505.8 kg

εύρος βάθους 0 – 740 m

 

Isurus oxyrinchus

Καρχαρίας, Σκυλόψαρο, Σκύλος, Κοκκάλας, Κοκκαλάς, Κεντρόνι, Αγκαθίτης

 

160 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 9,100 g

εύρος βάθους 0 – 1460 m

 

Squalus acanthias

Καρχαρίας, Σκυλόψαρο, Σκύλος, Σκυλάκι, Γάτα, Γατάκι, Γάτος, Γατοψαράκι

 

170 cm

εύρος βάθους 1 – 400 m

 

Scyliorhinus stellaris

Καρχαρίας, Σκυλόψαρο, Σκύλος, Σκυλοψαράκι, Σκυλί, Γάτα, Γάτος, Κουτάβι, Σκυλάκι

 

100.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,320g

εύρος βάθους 10 – 780 m

 

Scyliorhinus canicula

Καρχαρίας, Σκυλόψαρο, Σκυμνοσκυλόψαρο

 

182 cm

εύρος βάθους 37 – 1800 m

 

Dalatias licha

Καρχαρίας, Σφύρνα, Ζύγαινα, Προπέλα, Δεκανίκι, Μικροζύγαινα, Πατερίτσα

 

148 cm

 

Sphyrna tudes

Καρχαρίας, Σφύρνα, Ζύγαινα,Προπέλα, Αγριόψαρο, Δεκανίκι, Πατερίτσα

 

500 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 400.0 kg

εύρος βάθους 1 – 200 m

 

Sphyrna zygaena

Καρχαρίας, Ταυροκαρχαρίας, Σκυλόψαρο

 

320 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 158.8 kg

εύρος βάθους 1 – 191 m

 

Carcharias taurus

Καρχαρίνος βραχύουρος

 

325 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 304.6 kg

εύρος βάθους 0 – 100 m

 

Carcharhinus brachyurus

Καρχαρίνος λείος

 

350 cm TL

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 346.0 kg

εύρος βάθους 18 – 4000 m

 

Carcharhinus falciformis

Καρχαρίνος μεγαλόρυγχος

 

300 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 167.8 kg

εύρος βάθους 25 – 810 m

 

Carcharhinus altimus

Καρχαρίνος μελανόακρος

 

275 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 122.8 kg

εύρος βάθους 1 – 64 m

 

Carcharhinus limbatus

Καρχαρίνος σκοτεινόχρωμος

 

420 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 346.5 kg

εύρος βάθους 0 – 400 m

 

Carcharhinus obscurus