ΑΦΡΟΨΑΡΑ

Ζαργάνα σβετοβίντοφ

 

Belone svetovidovi

Ζαργάνα, Βασιλοζαργάνα, Κουτσομούρα Aνατολής

 

140 cm

 

Tylosurus acus imperialis

Βελόνι, Βελονίδα

 

153 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,710 g

εύρος βάθους 0 - ? m

 

Tylosurus acus acus

Ζαργάνα, Βελόνι, Βελονίδα

 

93.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,300 g

εύρος βάθους 0 - ? m

 

Belone belone

Ζαργάνα, Λουτσοζαργάνα, Βελόνι, Βελονίδα

 

50.0 cm

εύρος βάθους 0 - 30 m

 

Scomberesox saurus saurus

Κοκάλι

 

122 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 18.1 kg

εύρος βάθους 10 - 200 m

 

Pseudocaranx dentex

Κοκάλι, Αλογοκοκάλι

 

124

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 32.0 kg

εύρος βάθους 1 - 350 m

 

Caranx hippos

Κοκάλι, Πρασινοκοκάλι, Σούρος

 

60.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 1,000 g

εύρος βάθους 30 - 200 m

 

Caranx rhonchus

Κοκάλι, Σούρος, Τραχούρι

 

70.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 5,050 g

εύρος βάθους 0 - 100 m

 

Caranx crysos

Γυμνοκοκάλι

 

40.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 124 g

 

Alepes djedaba

Ιριδοκοκάλι

 

180 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 46.2 kg

εύρος βάθους 0 - 150 m

 

Elagatis bipinnulata

Πλατυκοκάλι

 

100.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,170 g

εύρος βάθους ? - 70 m

 

Alectis alexandrinus

Κυνηγός, Λαγός

 

127 cm

εύρος βάθους 0 - ? m

 

Coryphaena equiselis

Λίτσα, Λέτσα

 

60.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,800 g

εύρος βάθους 15 - 30 m

 

Campogramma glaycos

Λίτσα, Μαυρολίτσα, Λέτσα, Γουφάρι

 

70.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,800 g

εύρος βάθους 50 - 200 m

 

Trachinotus ovatus

Λίτσα, Ταινιολίτσα, Λέτσα

 

200 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 50.0 kg

εύρος βάθους 0 - 50 m

 

Lichia amia

Ψευτολίτσα

 

50.0 cm

εύρος βάθους 10 - 70 m

 

Stromateus fiatola

Λουτσάκι, Αμμόχελο

 

17.0 cm

 

Gymnammodytes cicerelus

Λούτσος, Σφύραινα, Σφύρνα

 

165 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,620 g

εύρος βάθους 0 - 100 m

 

Sphyraena sphyraena

Κιτρινοστομόλουτσος

 

128 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 8,200 g

 

Sphyraena viridensis

Κουτσομουρόλουτσος

 

30.0 cm

 

Sphyraena chrysotaenia

Μελανούρι, Μελάνουρο

 

34.0 cm

εύρος βάθους ? - 30 m

 

Oblada melanura

Κολιός

 

64.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,900 g

εύρος βάθους 0 - 300 m

 

Scomber japonicus

Μαγιάτικο, Κρανιός, Σολομός

 

230 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 103.0 kg

εύρος βάθους 15 - 300 m

 

Argyrosomus regius

Μαγιάτικο, Μανάλι, Κυνηγός, Πετράγγουρο

 

190 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 80.6 kg

εύρος βάθους 1 - 360 m

 

Seriola dumerili

Σαυρίδι, Ασπροσαύριδο, Σαμπανιός

 

60.0 cm

εύρος βάθους 0 - 500 m

 

Trachurus mediterraneus

 

Σαυρίδι, Γκριζοσαύριδο, Σαμπανιός, Σταυρίδι, Λαμπούγα, Λαπόρδα

 

70.0

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 2,000 g

εύρος βάθους 0 - 1050 m

 

Trachurus trachurus

Μαυροσαύριδο

 

60.0 cm

εύρος βάθους 305 - 370 m

 

Trachurus picturatus

Τοννάκι, Τουνίνα, Τονίνα, Καρβούνα, Καρβούνι, Λεκατίκι, Τάσκα

 

122 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 16.5 kg

εύρος βάθους 1 - 150 m

 

Euthynnus alletteratus

Τόνος μακρόπτερος, Τουνάκι, Όρκυνος

 

140 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 60.3 kg

εύρος βάθους 0 - 600 m

 

Thunnus alalunga

Τόνος, Μαγιάτικο, Ορτσίνι, Όρκυνος, Κόπανος, Γοφός, Γόφος, Γλουπέας

 

458 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 684.0 kg

εύρος βάθους 0 - 9850 m

 

Thunnus thynnus

Κοπάνι, Μαγιάτικος, Ορκυνοπαλαμίδα, Γκόφος

 

130 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 13.1 kg

 

Orcynopsis unicolor

Κοπάνι, Βαρελάκι, Κοπανέλι, Τερνέττα, Τουμπαρέλι

 

50.0 cm

εύρος βάθους 10 - ? m

 

Auxis rochei rochei

Παλαμίδα, Ρίκι, Ντορίκι, Τορνέττα, Τουλίπι

 

91.4 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 11.0 kg

εύρος βάθους 80 - 200 m

 

Sarda sarda

Παλαμίδα, Ρίκι, Τονοπαλαμίδα, Λακέρδα

 

108 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 34.5 kg

εύρος βάθους 0 - 260 m

 

Katsuwonus pelamis

Ταινιοπαλαμίδα

 

240 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 70.0 kg

εύρος βάθους 10 - 70 m

 

Scomberomorus commerson

Σκουμπρί Iνδίας

 

35.0 cm

εύρος βάθους 20 - 90 m

 

Rastrelliger kanagurta

Σκουμπρί, Τσίρος

 

60.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 3,400 g

 

εύρος βάθους 0 - 1000 m

 

Scomber scombrus

Ακανθορίκι

 

250 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 83.0 kg

εύρος βάθους 0 - 12 m

 

Acanthocybium solandri

Λευκορίκι

 

100.0 cm

μεγ. δημοσιευμένο βάρος: 6,000 g

εύρος βάθους 1 - 40 m

 

Scomberomorus tritor