Η ώρα είναι...

Thu, 25 Jul 2024 21:50:54
Home Projects Διαδραστικός Πίνακας

Διαδραστικός Πίνακας

Article Index
Διαδραστικός Πίνακας
Στυλό IR
Διασύνδεση
All Pages

 

Διαδραστικός πίνακας με Wii 

Διαδικασία κατασκευής διαδραστικού πίνακα με τηλεχειριστήριο Wii βήμα προς βήμα. Απαιτούμενα υλικά:

1. Προβολικό (Projector)

2. Τηλεχειριστήριο Wii Nintendo

3. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή Laptop

4. Συσκευή διασύνδεσης Bluetooth

Προσοχή! Αν ο υπολογιστής ή το laptop σας διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth συσκευή δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε τη συγκεκριμένη συσκευή.

5. Στυλό υπερύθρων