ΣΕΛΙΔΕΣ σχολικών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πλαίσιο κειμένου: Τελευταία  ενημέρωση:

Δεξιό βέλος: Δείτε εντυπωσιακές εφαρμογές σχετικές με
Πλαίσιο κειμένου: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΣΤΟ Google

13 Φεβρουαρίου 2016

· 'Αθροισμα γωνιών τριγώνου

· Κέντρο βάρους τριγώνου

· Ύψη διάμεσοι και διχοτόμοι τριγώνου

· Πυθαγόρειο θεώρημα

· εγγεγραμμένη γωνία σε ημικύκλιο

· 'Αθροισμα γωνιών κυρτού τετραπλεύρου

· Τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο

· Πλατωνικά στερεά

· Σφαιρικό τρίγωνο

· Συντεταγμένες διανύσματος στο τρισδιάστατο χώρο

· Πράξεις μιγαδικών αριθμών

· Διανυσματική εξίσωση στο τρισδιάστατο χώρο

· Ημίτονο, Συνημίτονο, Εφαπτομένη

· Κλίση της διατέμνουσας/εφαπτομένης συνάρτησης

· Γραφική παράσταση συνάρτησης και των παραγώγων της