ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΣΕ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ

Το σημείο Σ κινείται στο ημικύκλιο διαμέτρου ΑΒ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Τι είδους τρίγωνο είναι το τρίγωνο που είναι εγγεγραμμένο σε ημιπεριφέρεια?

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Δημιουργήθηκε με GeoGebra