ΥΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΔΙΧΟΤΟΜΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΧΟΤΟΜΟΙ;

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Δημιουργήθηκε με GeoGebra