ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

ΣΚΕΨΟΥ ΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΑ ΜΗΚΗ AD και GD.
σημείο με συντεταγμένες (GD,AD) ΠΆΝΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΡΑΦΙΚΉ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ?

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Δημιουργήθηκε με GeoGebra