ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Η πράσινη ευθεία που περνά από την κορυφή Α είναι παράλληλη προς την πλευρά ΒΓ.
Προφανως οι γωνίες με το ίδιο χρώμα παραμένουν ίσες για οποιαδήποτε θέση του Α (μετακίνησε το εύκολο είναι ! ! ) .
Εύκολα διαπιστώνουμε ότι το άθροισμα και των τριών γωνιών του τριγώνου είναι 180°.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Πως θα χαρακτήριζες το τρίγωνο στο οποίο και οι 5 γωνίες που υπάρχουν στο σχήμα θα ήταν ίσες?
Αν όμως είχα 4 γωνίες ίσες στο σχήμα τότε το τρίγωνο θα ήταν .?..............

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Δημιουργήθηκε με GeoGebra