Η ομιλία αυτή

διορθώνεται

και πολύ σύντομα

θα είναι αναγνώσιμη.

 

Ομιλίες