Ερωτήσεις στα Μαθηματικά της Γ Λκείου του Επάλ

Να επιλέξτε την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις