τι θέλω να κάνω;

Γεια! είναι η αρχική σελίδα μου.

καλή αρχή!!!

τετράγωνο

κάθε τετράγωνο έχει όλες τις πλευρες του ίσες

κάθε τετράγωνο έχει όλες τις γωνίες του ίσες