ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΡΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Θέμα 1ο

Α. Ποια από τα παρακάτω κύτταρα δεν αποτελούν ξενιστές του ιού HIV;

 1. τα νευρικά κύτταρα
 2. τα κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα
 3. τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα
 4. τα πλασματοκύτταρα

4 μονάδες

Β. Τα κύτταρα που προσβάλλονται από ιούς παράγουν;

 1. αντισώματα
 2. συμπλήρωμα
 3. ιντερφερόνες
 4. λυσοζύμη

4 μονάδες

Γ. Τα βοηθητικά Τ λεμφοκύττταρα

 1. παράγουν αντισώματα
 2. δρουν με φαγοκυττάρωση.
 3. ενεργοποιούνται από τα μακροφάγα
 4. είναι παράγοντες που εμποδίζουν την είσοδο των μικροοργανισμών

4 μονάδες

Δ. Δεν ανήκει στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

 1. γονόρροια
 2. χλαμύδια
 3. ελονοσία
 4. σύφιλη

4 μονάδες

Ε. Αντιστοιχείστε τις αντιμικροβιακές ουσίες που αναγράφονται στην Α στήλη με το χώρο που δρουν τις Β στήλης

ΑB
Α. Προπερδίνη1. εξωτερικές κοιλότητες σώματος
Β. Σμήγμα2. στομάχι
Γ. Υδροχλωρικό οξύ3. δέρμα
Δ. κεράτινη ουσία4. πλάσμα
E. Βλέννα

4 μονάδες

Ζ. Τι γνωρίζετε για τις ουσίες που παράγονται από μικρόβια και απειλούν την υγεία μας;

5 μονάδες

Θέμα 2ο

Α. Αναπτύξατε τι γνωρίζετε για τους τρόπους πολλαπλασιασμού των παθογόνων μικροοργανισμών

8 μονάδες

Β. Με ποια κριτήρια μια ασθένεια χαρακτηρίζεται λοιμώδης;

8 μονάδες

Γ. Ποιες υποθέσεις έχουμε κάνει για να εξηγήσουμε την εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων;

9 μονάδες

Θέμα 3ο

Α. Ποιες οι διαφορές μεταξύ εμβολίων και ορών;

5 μονάδες

Β. Αναφέρατε τις πρωτεΐνες που γνωρίζετε ότι συμβάλουν στην αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών;

5 μονάδες

Γ. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την συγκέντρωση των αντισωμάτων κατά ενός μικροοργανισμού, ενός ανθρώπου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Εξηγείστε την μορφή της καμπύλης

Ποια μορφή θα έχει η αντίστοιχη καμπύλη του αριθμού μικροοργανισμών σε συνάρτηση με το χρόνο.

15 μονάδες

Θέμα 4ο

Α. Πώς η ιατρική αντιμετωπίζει την ασθένεια του AIDS;

10 μονάδες

Β. Μια υποθετική καλλιέργεια 100 βακτηρίων προσβάλλεται αρχικά από 2 ιούς. Ποιος ο πληθυσμός των ιικών και βακτηριακών γενετικών αντιγράφων θα υπάρχουν μετά το τέλος 3 ωρών; α) αν ο ιός ενσωματωθεί στο γονιδίωμα του βακτηρίου και β) αν ο ιός αμέσως περάσει σε ενεργοποίηση και έκφραση του γενετικού του υλικού. Δίνονται: α) Χρόνος πολλαπλασιασμού βακτηρίων μια ώρα. β) διάρκεια καθενός ενεργοποιημένου κύκλου πολλαπλασιασμού των ιών μια ώρα και γ) πλήθος ιών που απελευθερώνονται σε κάθε ενεργοποιημένο κύκλο 5. Δεχτείτε ότι κάθε ιός προσβάλλει μόνο ένα βακτήριο, και ότι κάθε προσβεβλημένο βακτήριο πεθαίνει μετά την παραγωγή των ιών κατά τον ενεργοποιημένο κύκλο.

15 μονάδες