ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

Για να παραχθεί μια μουσική νότα από μια χορδή (κιθάρας ή ανθρώπινη ή άλλη χορδή), πρέπει αυτή να πάλλεται. Συχνότητα λέγεται ο αριθμός παλμών στο κάθε δευτερόλεπτο και μετριέται σε Ηz  (Χερτζ). Επειδή στην Ευρωπαϊκή μουσική έχουμε 7 νότες αλλά 12 ημιτόνια (μεταξύ μι-φα και σι-ντο δεν υπάρχει ημιτόνιο), ο τύπος με τον οποίο προκύπτουν όλες οι συχνότητες για τις νότες χρησιμοποιεί την "δωδεκάτη ρίζα του 2" και είναι ο εξής:

 

 

Όπου:   κ=0,2,4,5,7,9,11  για τις νότες αντίστοιχα: ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι.  Αν προσθέσουμε και τις ενδιάμεσες τιμές του κ=1,3,6,8,10 προκύπτουν οι νότες με τις διέσεις.

 

Και λ=1,2,3,4,5,6,7,8   για τις οκτάβες

Οι συχνότητες ν είναι σε Hz. Ο δείκτης στο ν δείχνει "ποιά νότα σε ποιά οκτάβα.  Οι συχνότητες που προκύπτουν στις νότες  λα  είναι σε ακέραιους αριθμούς:   110 Hz,  220Hz, 440Hz,  880Hz,  1760 Hz,  3520 Hz,  7040 Hz , 14080 Ηz  (ύστερα από την όγδοη οκτάβα «κουδουνίζουν τα … αυτιά!!!).

 

 πρώτη οκτάβα (λ=1)

ν01=65,40639                     νότα    ντο

ν21=73,41619                                    νότα    ρε 

ν41=82,40689                                                μι

ν51=87,30706                                                φα

ν71=97,99886                                                σολ

ν91=110                                              λα

ν111=123,4708                                   σι

 

 δεύτερη οκτάβα (λ=2)

ν02=130,8128                     νότα    ντο

ν22=146,8324                                    νότα    ρε 

ν42=164,8138                                                μι

ν52=174,6141                                                φα

ν72=195,9977                                                σολ

ν92=220                                              λα

ν112=246,9417                                   σι

 

 τρίτη οκτάβα (λ=3)

ν03=261,6255                     νότα    ντο

ν23=293,6648                                    νότα    ρε 

ν43=329,6276                                                μι

ν53=349,2282                                                φα

ν73=391,9954                                                σολ

ν93=440                                              λα

ν113=493,8833                                   σι

 

  τέταρτη οκτάβα (λ=4)

ν04=523,2511                     νότα    ντο

ν24=587,3295                                    νότα    ρε 

ν44=659,2551                                                μι

ν54=698,4565                                                φα

ν74=783,9908                                                σολ

ν94=880                                              λα

ν114=987,7666                                   σι

 

 πέμπτη οκτάβα (λ=5)

ν05=1046,502                     νότα    ντο

ν25=1174,659                                    νότα    ρε 

ν45=1318,510                                                μι

ν55=1396,913                                                φα

ν75=1567,982                                                σολ

ν95=1760                                            λα

ν115=1975,533                                   σι

 

 έκτη οκτάβα (λ=6)

ν06=2093,004                     νότα    ντο

ν26=2349,318                                    νότα    ρε 

ν46=2637,021                                                μι

ν56=2793,826                                                φα

ν76=3135,963                                                σολ

ν96=3520                                            λα

ν116=3951,066                                   σι

 

 έβδομη οκτάβα (λ=7)

ν07=4186,009                     νότα    ντο

ν27=4698,636                                    νότα    ρε 

ν47=5274,041                                                μι

ν57=5587,652                                                φα

ν77=6271,927                                                σολ

ν97=7040                                            λα

ν117=7902,133                                   σι

 

όγδοη οκτάβα (λ=8)

ν07=8372,018                     νότα    ντο

ν27=9397,272                                   νότα     ρε 

ν47=10548,08                                                μι

ν57=11175,30                                                φα

ν77=12543,85                                                σολ

ν97=14080                                          λα

ν117=15804,27                                   σι

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ