Ενημερωθείτε από εδώ για τις απουσίες με τη χρήση κωδικού. Σε περίπτωση διαφωνίας επικοινωνήστε με το σχολείο. 2321035750