Σταυρόλεξο σχετικά με το διάλογο.

  
Πατώντας πάνω στον αριθμό εμφανίζεται ο αντίστοιχος ορισμός. Η συμπλήρωση πρέπει να γίνει με κεφαλαία και όχι στο πλέγμα, αλλά στο ειδικό textbox που ανοίγει δίπλα στην ερώτηση. Κάθε απάντηση πρέπει να καταχωρείται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια, για να σας εμφανίσει κάποια γράμματα, αλλά αυτό θα σας κοστίσει βαθμολογικά. Αφού ολοκληρώσετε κάντε κλικ στην εντολή "Ελεγχος' για να δείτε την επίδοσή σας.for that number.
1   2                 
                
3                  
                
   4     5         6     
                
                
7                  
                
                
                
     8             
                
        9          
                
      10            
                
                
  11                
                

Οριζόντια

1. Ετσι λέγεται ο διάλογος που διαξάγεται πολιτισμένα και πετυχαίνει το σκοπό του.
3. Ετσι λέγεται ο διάλογος που δεν διεξάγεται μεταξύ ....βαρβάρων
5. Είδος "χωριού" σύμφψνα με τον Marshall Mac Luchan
7. Τέτοια τακτική ασκούν όσοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο και μεταθέτουν συνεχώς στο μέλλον τα πράγματα.
8. Μοντέρνα λέξη για τον κοινωνικό διάλογο της κυβέρνησης με τους διάφορους φορείς.
9. ΄Αλλη λέξη για το θάνατο.
10. Εντονος διάλογος με σύντομες ερωταπαντήσεις μεταξύ δυο προσώπων ( όρος της αρχαίας τραγωδίας)
11. Αυτός ο διάλογος δεν είναι παραγωγικός, δε μπορεί να "[γεννήσει" αποτελέσματα

Κάθετα

2. Τέτοιος διάλογος γίνεται, γιατί πρέπει να κρατηθούν έστω τα....
4. Τέτοιες καταστάσεις έχουμε όταν ανεβαίνουν οι τόνοι του διαλόγου και οι ομιλητές αλληλοκατηγορούνται
5. Βασικό στοιχείο της δημοκρατίας που αποτρέπει μονοδιάστατες προσεγγίσεις ή λύσεις.
6. Τέτοιος διάλογος λέμε πως διεξάγεται, όταν οι ομιλητές δε χρησιμοποιούν μια από τις 5 αισθήσεις.
9. φαινομενική μόνο άσκηση διαλόγου , όχι πραγματική