Πολλές φορές ακούμε  τη φράση " αἰδώς Ἀργεῖοι     που σε απλά ελληνικά σημαίνει "ντροπή Αργείοι!" Με τη φράση αυτή επιπλήττουμε συνήθως κάποιες ομάδες ή σύνολα ανθρώπων, όταν η συμπεριφορά ή η στάση τους δε συνάδει  με την ενδεδειγμένη ή την αναμενόμενη. Σπάνια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ατομική επίπληξη.

Πότε όμως ειπώθηκε για πρώτη φορά  και  σε ποια συγκυρία ;

Με τη φράση αυτή επέπληξε ο Αίαντας τους  Αργείους όταν φοβισμένοι είχαν καταπτοηθεί και ανέχονταν τους Τρώες να απειλούν με κάψιμο τα πλοία τους. Ακολουθεί το απόσπασμα από την Ιλιάδα που περιέχει την προτροπή του Έκτορα προς τους Τρώες και την  προτροπή του Αίαντα προς τους Ελληνες. Το απόσπασμα  αυτό επικαλέστηκε και ο ρήτορας  Λυκούργος, στον "Κατά Λεωκράτους λόγο  του προκειμένου οι δικαστές να συγκρίνουν τα λόγια του Εκτορα και του Αίαντα με τη φυγομαχία-λιποταξία του Λεωκράτη.

Η μετάφραση των 20 περίπου στίχων είναι δική μου.

 

 

λλά μάχεσθ' πί νηυσίν ολλέες· ς δέ κεν μεων

Αλλά να πολεμάτε πυκνά συγκεντρωμένοι γύρω από τα πλοία. Κι αν τύχει κάποιος από σας

βλήμενος έ τυπείς  θάνατον καί πότμον πίσπ

χτυπημένος ή τραυματισμένος να συναντήσει πρόωρα το θάνατο και τη μοίρα

τεθνάτω· ο ο εικές μυνομέν περί πάτρης

ας πεθάνει·  Όμως ο θάνατος για  κείνον που την πατρίδα υπερασπίζεται δεν είναι επονείδιστος.

τεθνάμεν·  λλ' λοχός τε σόη καί παδες πίσσω,

Θα μείνει ζωντανή η γυναίκα του και τα παιδιά του τα   ανήλικα να συνεχίσουν τη γεννιά

καί οκος καί κλρος κήρατος, ε κεν χαιοί

κι απείραχτο το σπίτι και το βιος του, σαν θα

οχωνται σύν νηυσίν φίλην ς πατρίδα γααν.

σαλπάρουν οι Αχαιοί για τη γλυκιά πατρίδα».

ς επών τρυνε μένος καί θυμόν κάστου.

Ετσι είπε και ξεσήκωσε το πάθος και το θάρρος  στον καθένα.

Αας δ' τέρωθεν κέκλετο ος τάροισιν.

Κι ο Αίαντας  απέναντι έλεγε στους δικούς του:

αἰδώς Ἀργεῖοι· νν ρκιον πολέσθαι

«Ντροπή Αργείοι! Το μόνο βέβαιο που τώρα μας περιμένει είναι να χαθούμε

έ σαωθναι καί πώσασθαι κακά νην

ή να σωθούμε και να διώξουμε τη συμφορά απ’ τα πλοία.

λπεσθ'  ν νας λ κορυθαίολος κτωρ

Αλήθεια, ελπίζετε πως, αν κυριεύσει τα πλοία ο Έκτορας  με την κυματιστή τη χαίτη

μβαδόν ξεσθαι ν πατρίδα γααν καστος;

στην περικεφαλαία, θα γυρίσετε με τα πόδια στην πατρίδα του ο καθένας;

οκ τρύνοντος κούετε λαόν παντα

Αλήθεια   δεν τον ακούτε που ξεσηκώνει ολόκληρο το λαό του,

κτορος, ς δή νας νιπρσαι μενεαίνει;

τον Εκτορα που οργισμένος λαχταρά τα πλοία μας να κάψει;

ο μάν ς γε γε χορόν κέλετ΄λθέμεν, λλά μάχεσθαι.

Και , βέβαια,  δεν μας προσκαλεί σε χορό, αλλά σε μάχη.

μν δ' ο τις τοδε νόος καί μτις μείνων

Κι όσο για μας, καμιά σκέψη ή ιδέα δεν είναι καλύτερη από τούτη,

 ἤ ατοσχεδί μξαι χεράς τε μένος τε.

από το να ενώσουμε δηλαδή τα χέρια με την ψυχή μας  σε μάχη σώμα με σώμα.

βέλτερον πολέσθαι να χρόνον έ βιναι

Γιατί είναι προτιμότερο την ίδια χρονική στιγμή να σκοτωθείς ή να σωθείς

δηθά στρεύγεσθαι ν αν δηϊοττι

στην πεισματώδη μάχη, παρά να βασανίζεσαι  μια ζωή

δ' ατως παρά νηυσίν υπ' νδράσι χειροτέροισιν.

εδώ κοντά  στα πλοία από κατώτερους άντρες.

ς επών τρυνε μένος καί θυμόν κάστου.

Ετσι είπε και ξεσήκωσε το πάθος και το θάρρος  στον καθένα.

                                                                          Ιλιάδα    Ο  494 -  514