Πρόσθετο Υλικό

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:    ΣΤΑΘΗΣ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ [ΦΙΛΟΛΟΓΟ]

 

1. Μεταφράσεις κειμένων 7 έως 10  και 11 έως 20 (pdf)

2. Αρχικοί χρόνοι όλων των Ρημάτων Γ΄Λυκείου  (pdf)

3. Το ρήμα  fero -ferror (pdf)

4.  Το ρήμα volo (pdf)

5. Το ρήμα  nolo (pdf)

6.  Το ρήμα malo (pdf)

7. Το ρήμα  orior (pdf)

8. Το Απαρέμφατο και η μετοχή της Λατινικής.(pdf)

9. Απαρεμφατική σύνταξη (κανόνες μετατροπής) (pdf)

10. Αποθετικά και ημιαποθετικά ρήματα (pdf)

11. Παθητική σύνταξη (κανόνες μετατροπής) (pdf)

12. Υποθετικοί λόγοι της Λατινικής (pdf)

13. Test  Γραμματικής (10-11-12)(pdf)   Απαντήσεις(pdf

14. Θέματα και απαντησεις Ιουνίου 2007

15. Οι δευτερεύουσες της  Γ΄ Λυκείου (pdf)

16. Οι Μεταφράσεις της  Γ΄ Λυκείου  (pdf)

17. Ενότητες:  21  23  24  25  27  28  29  30 31  32  34

17. Ενότητες:  36  37  38   40  41  42  43  44  45  47  48  49